Norge er ikke et selvstendig rike lenger – det er blitt kuppa

Jeg fikk med meg et intervju av Howard Fritzon Widding utført av Podcasten uten navn, som var veldig interessant. Det som var mest spennende for meg var den siste delen hvor han snakket om maktfordelingsprinsippet som er selve teorien bak et demokrati.

Her er litt informasjon om Howard fra Podcasten uten navn:

«Howard er dagens gjest. Han bråvåknet til virkelighetens Norge i 2003, og har siden den gang brukt store deler av sin tid til eget grave-arbeide, opplysningsvirksomhet og aktivisme med fokus på menneskerettigheter. Howard har drevet rettssikkerhets-arbeide siden 2010, og deltok som den eneste fra Norden i etableringen av The International Tribunal for Natural Justice i 2015 (itnj.org).»

Jeg vil bruke mye av Howards egne ord fra podcasten og gjengi hva han formidlet.

Maktfordelingsprinsippet er teorien bak Demokratiet!

Howard sier at både demokrati og rettsstaten er en illusjon. Selve teorien bak et demokrati er maktfordelingsprinsippet, at makta skal være delt mellom regjeringa, som er utøvende makt (i grunnloven er det kongen), stortinget som er lovgivende makt, og domstolene. Demokratiet skal stå på de tre pilarene. De skal kunne fungere sånn at den ene skal stoppe den andre hvis det blir begått brudd på lovene, men det er ikke sånn det foregår.

Howard fortsetter å si at det er bare gjennom en mindretallsregjering at et demokrati kan skje. Når det er et storingsflertall så blir plutselig regjering både regjering, storting og domstol. Da er det en pilar tilbake istedenfor at vi har to til som vi kan håpe vil stoppe regjeringa når de går for langt. Men når regjeringa får alle rollene på en gang, så mister vi den rettssikkerheten.

En annen ting er at de tre utøvende makter skal være uavhengig av hverandre, men det er jo ikke tilfelle når den ene avgir ed til den andre. Dommerne avlegger embetsed til statsminister eller konge, som betyr at regjeringa har dommerne i sin hule hånd. I tillegg til det så er de alle samlet rundt det samme bordet der kongen sitter og beslutninger tas (gjennom kongen i statsråd).

§ 1 i Grunnloven er blitt mishandlet stygt!

Det vi har erfart er at §1 i grunnloven:«Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike,» ikke er et fritt, selvstendig og udelelig rike lengre. Norge er blitt delt opp og solgt til aktører i utlandet, som betyr at det ikke er et selvstendig rike lenger. Det er blitt gitt tillatelse til at Norge deles opp bit for bit som ei kake. Nå er det ikke noe mere kake igjen så da kan de like så godt gi bort kakefatet også, som er tilegnet WHO (jmf. WHO som i slutten av mai vil ta kontrollen og styringen over helsa til alle, hvis de får det som de vil). Hele grunnlaget for nasjonens eksistens faller bort når hele kaken er gitt bort.

Vår suverenitet ligger i selvstendighetseden fra 25. februar 1814, som er hjørnesteinen for Norge. Vi er ikke selvstendige når vi styres fra tre tusen to hundre traktatsavtaler, som gjør at Norge blir en «puppet» styrt av NGO’er fra utsiden av Norge. Lojaliteten til politikerne ligger et helt annet sted enn hos det norske folk, og det er jo akkurat det jeg og mange andre har erfart; som har kommet enda tydeligere fram i de to og en halv siste årene.

Stortinget bryter loven!

Stortinget har forbrudt seg mot grunnloven, og opererer med ulovlig praksis. Hvis de hadde fulgt grunnloven som sier at Norge er et udelelig rike, så ville det ikke være mulig å dele det opp i kakestykker og servere det et og et i gangen. Det er det Høyesterett gjorde med Jernbaneverket, som forholdt seg til stortinget og regjeringas ulovlige praksis. Lovbruddet har blitt loven og fortrengt den skrevne lov (loven som domstolen forholdt seg til før). Loven er blitt brutt så ofte at det er blitt gjeldende rettspraksis.

Howard nevner at Høyesterett fortrenger § 1. De bekrefter at det er tillatt å dele opp Norge, selv om paragrafen med høyeste rang, som er den skrevne lov, har høyeste rang. De sier at det er sedvaneretten som gjelder, og ikke den øverste paragrafen i grunnloven vår; med det resultat at det finnes ingen grunnlov lenger. Det er den ulovlige praksisen fra stortinget som er grunnloven. Kan de dele opp Norge i strid med §1 så kan de selvsagt inndra ytringsfriheten som er rangert helt nede på hundrede plass. Det er den første og øverste paragrafen som har rangen innenfor loven, og når den blir ignorert så vil resten av paragrafene bli det.

I Det Store Norske Leksikon står det følgende om sedvaneretten:

«Sedvanerett kan noen ganger endre eller oppheve skreven lov, men normalt vil sedvanen ha en mindre vidtrekkende betydning. Den vil da fungere som moment ved tolkingen av loven, ikke som noen egen regel som slår ut loven.»

Stortinget bruker sedvaneretten til å kuppe Norge, og vi styres nå av utenlanske krefter. Vi er blitt til en «puppet» uten nasjonal suverenitet. Howard sier at det meste er galt med politikken og styringen i Norge. Han har en plan om å samle folk som våger å tale Roma midt imot, i håp om å påvirke til endring på demokratisk og fredelig vis.

Det er akkurat det vi behøver; kvinner og menn som har mot til å møte et storting som driter i de som bor i Norge. De har vist ganske så klart at de ikke har noen som helst lojalitet til oss, og er villige til å drive ulovlig praksisk for egen vinning. De er blitt til våre fiender, og vi kan ikke la dette fortsette lenger.

Politiet bryter loven også!

Hvor kommer forresten politiet inn i bildet? Jeg er opptatt av akkurat det, fordi jeg er blitt bøtelagt for å aksjonere i et Vaksinesenter på Tøyen den 27. februar. Politibetjent Henrik (intervjua i Hemali) påstår at politiet er autoritetstro, at de stoler blindt på mainistream media og myndighetene. Han påstår også at politiet bryter loven gang på gang, som er ganske urovekkende. Men når jeg tenker på hvor mye stortinget bryter loven, så er det kanskje ikke så overraskende allikevel.

I mitt forelegg fabrikerte de en hendelse, og påstod at jeg hadde filma de som vaksinerte seg på Vaksinesenteret, noe som ikke stemmer i det hele tatt. Jeg var tilstedeværende der, men jeg filma ikke. Dette kommer politiet unna med ved å lyve om hva som skjedde. Du kan lese mere om det her: Mitt aller første besøk i Tinghuset ble som en tiltalt og her Rebeller blir forfulgt og trakassert av politi og rettsstaten

Det kan se ut som om det er blitt en uvane å bryte loven for rettshåndhevere og ledere av dette landet, og det er bare vi som kan stoppe dette her. Dette kan vi ikke godta lengre, at de gjør akkurat som de vil ved å misbruke vår tillit gang etter gang. Vi fortjener så mye bedre, så la oss stå sammen om å avsløre deres ugjerninger. Jo flere det er som blir våken om det de gjør, jo bedre sjanse har vi til å få dem vekk fra stortinget.

En annen ting er at i morgen er det 17. mai, og politiet har fått tillatelse til å bære våpen. Hvorfor det? tenker jeg. Er det for å skremme oss til lydighet, sånn at vi ikke demonstrerer på den dagen? Samme hva årsaken er, så er det urovekkende, og jeg liker det ikke i det hele tatt.

Uansett hva politiet gjør eller ikke gjør, så ønsker jeg dere alle en fin 17. mai feiring!

 

Kilder:

https://snl.no/sedvanerett

Politibetjent Henrik:

Politibetjent Henrik: Politiet bryter loven, igjen og igjen.

 

Intervjuet med Howard Fritzon Widding:

 

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *