Showing 16 Result(s)

Hvordan bruke visualisering som et verktøy

Visualisering er en viktig, mental teknikk som jeg bruker daglig. Den kan brukes til bl.a å påvirke selvtillit, konkurranseforberedelser, konsentrasjon, motivasjon, angstreduksjon, ved skadebehandling, teknikkinnlæring og vedlikehold av teknikk (www.trening.no). På Wikipedia definerer de visualisering på denne måten: «Visualisere betyr å gjøre synlig, fremkalle (eller danne seg) et synlig bilde eller anskueliggjøre.» Når vi visualiserer …

Hva er Mindfulness?

I Norge kaller vi gjerne mindfulness for oppmerksomt nærvær. Den kommer opprinnelig fra buddhismen, og østen. Her i vest ser vi på mindfulness på en annen måte, som gjør at den blir fristilt fra sin religiøse kontekst. Mindfulness er noe alle kan praktisere i sin hverdag uanett hvordan du tenker om religion. Det har ingenting …