Fordeler ved Meditasjon

Det er trolig mange som ikke begynner med meditasjon pga. antagelser eller myter som hindrer dem fra å oppsøke denne type aktivitet. Hvis du er nysgjerrig på meditasjon, men nøler pga. negative ting du har hørt av andre, vil jeg anbefale at du leser gjennom disse mytene, ved å trykke på linken nedenfor:

Nedenfor forteller jeg om ulike fordeler ved meditasjon i en video:

https://youtu.be/2LoN4yMJkAk

Det er tre typer meditasjon, og jeg vil kun nevne to av dem (retreat meditasjon blir ikke nevnt)

Den uformelle: Betyr å være oppmerksom på alt du gjør i øyeblikket, som å gå en tur og legge merke til hvert steg du tar. Det er ustruktert, og ikke planlagt og helt uten rutine.

Fordeler: Du kan gjøre det akkurat når du vil, hvor som helst, og du kan bruke det når du har behov for en nullstilling. Hvis målet ditt er å bli mere «tunet inn», våken, og fredfull i dine daglige erfaringer, er denne formen for meditasjon bra for deg, og vil gi deg de resultatene du søker etter.

Den formelle: Denne formen for meditasjon er mere rutinepreget og bevisst, som å meditere i 10 minutter hver dag klokka 08.00, og bruke forhåndsbestemte teknikker.

Fordeler: Det blir en vane eller ritual, som kan forhindre tankemønstre og fokus til å bli ubevisste og automatiske. Hvis målet ditt er å endre på tanke- og følelsesmønstre, redusere stress, og forbedre din generelle velvære, er denne typen meditasjon for deg, og vil gi deg de resultatene du ser etter.

Forskning viser at hvis du ser etter langsiktige fordeler med mindfulness og meditasjon, er det å etablere en formell praksis nøkkelen. Mindfulness er som en muskel – du må trene den jevnlig for å styrke sinnet ditt. Etter hvert som du praktiserer meditasjon, vil du reprogrammere dine automatiske tanker og fysisk koble om kretsene i hjernen din. Ditt sentrale nervesystem vil lære hvordan det skal slå av det sympatiske nervesystemet («fight or flight» stress-responsen) fortere, og opprettholde det parasymptatiske nervesystemet («rest and digest» responsen).

Her er fordeler som er basert på forskning:

Meditasjon…

 • …reduserer stress og utvikler konsentrasjon
 • …opprettholder oppmerksomheten over tid
 • …kan redusere aldersrelatert minnetap/hukommelse
 • …fremmer emosjonell helse, forbedrer selvbildet, får et mere positivt syn på livet, minsker depresjon
 • …reduserer konflikter i livet ditt, og sinne
 • …endrer den fysiske hjernen din til å bli mindre engstelig og mere selvsikker
 • …øker sosial selvtillit, evne til å være omgjengelig, og sosial modenhet
 • …bedre selvdisiplin, sunnere valg for deg selv
 • …forbedre søvn
 • …kan senke blodtrykket
 • …økt smertetoleranse, kan være fordelaktig i behandlingen av kroniske smerter, borderline personlighetsforstyrrelse

Meditasjon er som nevnt ovenfor bra for stress. Når du puster går pulsen ned og du blir mere avslappet. I tillegg vil jeg spesielt nevne LKM, som betyr «Loving Kindness Meditation», som blir noe sånt som «Kjærlig Vennlig Meditasjon» oversatt til norsk. Ved å praktisere denne type meditasjon, vil du booste ditt velvære.

De som bruker denne meditasjonen jevnlig er i stand til å øke deres evne til forbindelse til andre, å tilgi, og selvaksept ved å øke positive følelser og handlinger mot seg selv og andre. Denne meditasjonen handler om å gi og ta imot kjærlighet, som kan være vanskelig nok i seg selv, siden de fleste av oss er vant til å kritisere både oss selv og andre. Men ved å praktisere meditasjon vil dette kunne endre seg over tid.  

Test deg selv!

En annen ting jeg har lyst til å nevne er en artikkel jeg leste på webpsykologen.no, som handler om det å lese følelser i ansiktet.

Hvis du er interessert så kan du ta en test for å finne ut om du er god til å avkode følelser og stemninger via ansiktsuttrykk. Flere forskere mener at denne egenskapen kan assosieres med høy emosjonell intelligens. Med denne testen kan du finne ut hvor oppmerksom og innsiktsfull du er.

For å ta testen kan du trykke på linken under:

https://www.webpsykologen.no/artikler/hvor-empatisk-er-du/

En av verdens ledende forskere på følelser, som heter Paul Ekman, er spesielt interessert i hvordan våre følelsesmessige reaksjoner synes i ansiktet. Når vi med vedlegg skjuler følelser eller uten å tenke over det undertrykker følelser, vil vi vise et ansiktsuttrykk som røper» følelsen i et kort øyeblikk (1/15 til 1/25 av et sekund). De fleste av oss vil ikke legge merke til ansiktsuttrykket, men noen av oss er oppmerksommme og gode på akkurat dette, og evner å «røpe» hvordan de emosjonelle omgivelsene er.

De oppfatter situasjonen ved å bruke magefølelsen, og evner ikke alltid å forklare hvordan de forstår følelsen og stemningen. De er ikke rasjonelle, eller reflekterende eller bruker analyse. Allikevel kan de oppfatte følelsen ganske korrekt, på en mere subtil måte.

Gjennom testing av tusenvis av mennesker, fant Ekman ut, at de som er gode til å legge merke til subtile følelser i ansiktene, har større interesse for omverdenen, er mer mottagelig og åpne for nye opplevelser, er generelt tryggere på seg selv, som fører til mindre fryktbaserte tanker og handlinger, og er mer nysgjerrige.

Ekman forteller videre «at mennesker som har lang erfaring med meditasjon er mye bedre enn andre til å lese de følelsesmessige aspektene ved en situasjon». Han sier videre at «de som mediterer gjerne har kultivert sitt eget følelsesliv gjennom meditasjonsøvelser og har opparbeidet seg en god indre balanse». Når de kjenner sine følelser godt har de betingelser for å kunne leve seg inn i andre med empati.

Det som jeg finner svært interessant er at de med lang meditasjonserfaring faktisk skårer mye høyere enn tollere, advokater, politifolk, psykiatere, dommere, og Secrete Service agenter med tanke på å gjenkjenne følelser i ansiktet. Disse yrkesgruppene har som jobb å lese andre mennesker, men på tross av det skårer de i gjennomsnitt lavere enn mennesker som mediterer over tid.

I studiet oppdaget de også at de med lang meditasjonserfaring, at «deres innarbeidede kategorier, som styrer automatiske reaksjoner, er på sett og vis romsligere og mindre beheftet med stereotyp kategorisering, og fordommer».

Etter det Ekman sier er personer som mediterer over lang tid mere tilbøyelige og åpne for å gi andre mennesker tillit, siden de er mindre fordomsfulle.

Evnen til å lese andres ansiktsuttrykk og subtile tegn på hva andre mennesker føler, assosieres med både emosjonell og sosial intelligens. Så det er mange grunner til at jeg anbefaler deg å begynne å meditere. Fordelene er store, og i tillegg til alt jeg har nevnt, vil du finne ut hvor deilig det er å sette av tid til å fokusere innover i deg selv. Det er ikke bare avslappende, men det tar deg bort fra en stressende hverdag, iallefall for et øyeblikk. Over tid vil du oppleve at du takler stresset på en annen måte, som vil gjøre deg mere balansert.

Nå har du hørt mange fordeler med å meditere, og hva det kan gjøre for deg. Jeg vil bare si: Du har ingenting å tape ved å begynne denne praksisen. Den er enkel, koster deg ingenting annet enn din tid og din oppmerksomhet, og den kan gjøre mirakler for deg hvis du praktiserer over tid.

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *