Hva er Mindfulness?

I Norge kaller vi gjerne mindfulness for oppmerksomt nærvær. Den kommer opprinnelig fra buddhismen, og østen. Her i vest ser vi på mindfulness på en annen måte, som gjør at den blir fristilt fra sin religiøse kontekst. Mindfulness er noe alle kan praktisere i sin hverdag uanett hvordan du tenker om religion. Det har ingenting med tro å gjøre, men handler mere om hvordan du kan bruke mindfulness på en måte som gagner deg i hverdagen din.

Andre måter å oversette mindfulness på er blant annet tilstedeværelse, våkenhet, oppmerksomhetstrening, og bevisst oppmerksomhet.

Det finnes flere måter å definere mindfulness på. Jeg velger å bruke definisjonen til Jon Kabat-Zinn:

«Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgmentally.»

Litt om hva mindfulnesstrening er:

Jon Kabat-Zinn kaller mindfulnesstrening for:

«A systematic training and refinement of attention and awareness, compassion and wisdom.»

Det er flere måter å praktisere mindfulness på. Ved å gjøre oppmerksomhetstrening ved enkle mentale og fysiske øvelser som går ut på å fokusere og forankre oppmerksomheten i kropp, pust og bevegelse. Ved å praktisere disse øvelsene over tid vil du få større innsikt og bli mere bevisst på tanker, følelser og fornemme lettere hva som skjer i kroppen dine.

Hva vi trener på:

 • Bli bedre på å holde fokus over tid ved at vi styrker vår evne til å være oppmerksom
 • Styrke evnen til å være tilstedeværende med en åpen, nysgjerrig og aksepterende holdning ved observasjon av oss selv og omgivelsene
 • Øke vår evne til å ta mere bevisste valg i hverdagen gjennom å utfordre vår autopilot

Hva vi kan oppnå ved å praktisere mindfulness over tid:

Nyere forskning på hjernen viser:

 • Vi øker vår evne til å ta veloverveide beslutninger, som fører til bedre valg
 • Vi reduserer stress i hverdagen vår
 • Vi øker vår hukommelse
 • Vi evner å gi oss i større grad det vi behøver, fordi vi blir bedre på å forstå signaler kroppen sender til oss
 • Vi øker vår evne til å vise innlevelse og empati

Mindfulness er ikke en måte å ta bort ubehag, men teknikkene og metodene hjelper oss til å håndtere ubehag på en bedre måte. Ved å praktisere over tid vil du få et bedre forhold til deg selv og andre mennesker.

Mindfulness er en måte å være til stede på i øyeblikket. Det er en bevisst måte å koble seg på øyeblikket, og kan ikke sammenlignes med å koble av eller slappe av. Det har en hensikt. Du lærer å være mindre fordømmende, kategoriserende, og evaluerende, fordi det handler om å observere hva som skjer.

Minfulness vil hjelpe deg til å være mere til stede og forstå deg selv bedre i møte med andre mennesker.

Det er tre typer mindfulness ferdigheter du kan utvikle, for å leve et oppmerksomt liv, og utvikle selvbevissthet.

 1. Fokusert oppmerksomhet eller konsentrasjon
 2. Bevissthet i øyeblikket
 3. Aksept eller ikke-dømmende

Jeg vil se på hver og en av disse tre hver for seg:

Fokusert oppmerksomhet eller konsentrasjon:

Fokusert oppmerksomhet er som å være oppmerksom med hensikt. Bevissthet handler om bevisst fokusert oppmerksomhet.

Du kan tenke på det som å konsentrere deg om noe, som betyr å bevisst velge hva du vil være oppmerksom på. For eksempel: Du er fullt klar over at du spiser, men sinnet ditt kan tenke på hundre ting som å se på TV, snakke, eller skrolle på telefonen. En veldig liten del av din bevissthet er konsentrert om selve spisingen. Når du spiser oppmerksomt er du helt bevisst på at du spiser – du legger merke til følelser, smak, tekstur. Når tankene dine vandrer, vil du bringe din oppmerksomhet tilbake til spisingen. Å utvikle fokusert oppmerksomhet behøver ikke å være komplisert. Å være oppmerksom på hver eneste pust kan ta deg dit. Vi puster 8 – 10 millioner ganger i året, så vi har mange muligheter.

Bevissthet i øyeblikket:

Ulikt fokusert oppmerksomhet når du retter din bevissthet på bare en ting, så er bevissthet i øyeblikket å observere hva som skjer i øyeblikket. Fokusert oppmerksomhet er som å ha et tunnelsyn, mens bevissthet i øyeblikket er som å se gjennom et vidt vinkelobjektiv. Når vi praktiserer oppmerksomhet, er våre tanker fokusert på hva vi sanser i øyeblikket, heller enn å øve på fortiden eller å forestille fremtiden. Det handler om å legge merke til «Nå», som er det eneste vi kan legge merke til. Dette er kanskje den viktigste grunnen for å praktisere oppmerksomhet fordi når du forblir låst i en tilstand av uoppmerksomhet, fortapt i tanker om fortiden eller fremtiden, så lar du livet passere. Oppmerksomhet betyr å leve i øyeblikket og virkelig erfare livet. Det betyr ikke at vi ikke lenger kan tenke på fortiden eller fremtiden, mere at vi blir mere oppmerksomme på når vi tenker på fortiden eller fremtiden. Det er et høyere nivå av oppmerksomhet som kommer inn.

Aksept (Ikke-dømmende):

Oppmerksomhet involverer aksept, som betyr at vi observerer våre tanker og følelser uten å dømme dem. Vi slutter å tro at det er en «rett» eller «gal» måte å tenke eller å føle på i et gitt øyeblikk. Det betyr at vi ikke straffer oss selv når vi tar oss selv i å tenke på ting som vi ikke vil tenke på. Det involverer også å akseptere forhold/vilkår i livet, så vel som andre mennesker. Oppmerksomhet betyr å lære å akseptere hva ER, se sannheten klart, og stoppe å leve i motstand. Ved å se ting som de er uten å dømme dem, vil du bli i stand til å inngå frem med dem og velge sunne måter å respondere på.
Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *