Hvorfor så mye snakk om plagiering? En avledning?

Er det som skjer i media en avledning for at vi ikke skal se hva WHO foretar seg? Hvorfor nevner ingen medier at WHO har arbeidsmøter tilknyttet den nye pandemi traktaten i Genève denne uken?

Ingvild Kjerkol forfølges på grunn av plagiering, men hvorfor skjer dette akkurat nå? Fra mandag den 22. januar til og med søndag den 27. januar, så arrangeres det et arbeidsmøte i regi av WHO i Genève. Medlemsland møtes for å legge fram tekst til den nye pandemi traktaten, men Norge har ingen representanter med. Det er 34 nasjoner som deltar, men Norge er ikke en av dem.

Kan det være fordi regjeringen ikke ønsker at vi skal vite om problemene i Genève?

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generalsekretæren i WHO, sliter med å få gjennomslag for endringene i pandemi traktaten. Flere av medlemslandene er ikke spesielt glad for at deres tidligere innsendte tekster er blitt ignorert og utelatt fra forhandlingsteksten, til tross for at de blir tutet ørene fulle med  gjentatte påstander om at de deltar i en prosess hvor de skal bli hørt.

Byråkratene i WHO avviser tekstene deres, og forkludrer dermed WHOs mål om å få pandemi traktaten i boks. Arbeidsgruppen har gjort det klart at de vil feile i å imøtekomme fristen for å sende inn til International Health Regulations (IHR). Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å legge frem en avsluttende pakke med målrettede endringer som de skal sende til IHR, men det må være i overensstemmelse med artikkel 55, som sier at det må sendes inn fire måneder i forkant av World Health Assembly i mai 2024. Hvis de ikke lykkes med dette, må de vente til 2025. Alt tyder på at de ikke vil få det til, og det er jo gledelig, men stoler vi på dem?

Vil de forholde seg til sine egne regler, til artikkel 55?

Lite trolig. Kjenner jeg dem rett, vil de naturligvis prøve å jukse. For det første har de ingen bevis for at de har stemt over endringene i IHR. For det andre har de holdt beslutninger om å gjøre endringer i pandemi traktaten hemmelig overfor folket. De har ikke åpnet opp for debatt og demokratisk deltagelse. For det tredje bidrar medlemslandene bare med 20 % av inntektene til WHO, hvorav resten kommer fra vaksineprodusenter som Bill & Melinda Gates Foundation. Vi kan ikke forvente at våre behov blir ivaretatt så lenge WHO er ensrettet på bruk av vaksiner uansett hva slags helsekrise vi står i. Bill Gates er en av de som bidrar mest økonomisk av de private giverne til WHO. Han har sagt rett ut at de jobber med å produsere vaksiner til hele verdens befolkning, og målet er å produsere mRNA- vaksiner for å bekjempe pandemier.

WHO vil i samarbeid med CEPI med hovedkontor i Oslo, og Erna Solberg som gudmor, redusere tiden til 100 dager og 30 dagers produksjonstid. Er det her «Disease X» vil bli laget tro?

De pønsker på noe, slue som de er, og med endringene i smittevernloven, må vi være på vakt. De kan når som helst blåse en pandemi i gang, og behøver ikke noe mere enn en influensa for å sperre folk inne. WHO har vist at de kan gjøre hva som helst uten samtykke fra hverken medlemsland eller folket, og kan finne på å signere en pandemi traktat uten alle medlemslandene sitt samtykke. De behøver at 130 av 194 land signerer. Det er jo bare å juge og si at det har vært en prosess hvor alle medlemsland har vært involvert, akkurat på samme måten som de løy om at det var stemt over endringene i IHR.

Det er verdt å merke seg at i det siste utkastet av den nye traktaten er «ikke bindende» strøket ut. Det vil si at alle punktene er bindende for alle medlemsland. Signerer Helseministeren, om det blir Kjerkol eller noen andre, så vil Norge som nasjon måtte følge WHOs bestemmelser, for eksempel når WHO definerer en krise. Jeg er spent på hvordan WHO og Norge vil åle seg gjennom dette. Ingen av dem er ukjent med å bryte regler. Det har de vist til fulle de siste årene.

Tidligere rådgiver i WHO, Astrid Stuckelberger, sier at WHO har gått fra å være rådgivende til instruerende, og bekrefter at de har mye mere makt enn hva regjeringen påstår.

Et fjerde og siste punkt, er at Norge ikke bryr seg med å gjøre endringer i pandemi traktaten, siden de ikke deltar på arbeidsmøtet denne uken i Genève. Hadde de ønsket å endre, så hadde de vært til stede. Det er et stort rødt flagg, som vi ikke kan overse. Mest trolig vil de ikke lykkes å bli ferdig med et utkast av pandemi traktaten denne uken, og det kan være bra for oss, men vi må også være på vakt.

 

Kilder:

Forsker Astrid Stuckelberger: – WHO har gått fra å være rådgivende til instruerende

A one-hour briefing was presented to the WHO’s Executive Board regarding the proposed «Pandemic Treaty» and the amendments to the International Health Regulations. It’s NOT going well for them:

https://jamesroguski.substack.com/p/big-trouble-in-little-geneva

 

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *