Fra demokrati til diktatur så lett som bare det!

INNSPILL TIL HØRING OM ENDRING AV PARAGRAF 113: Forslag til begrensning av menneskerettighetene.

Begrensninger i menneskerettighetene bør aldri skje, uansett om det er krig, unntakstilstand, pandemi, og spesielt ikke da. Vi har sett hvordan AP, H og Senterpartiet har stemt ja for å endre smittevernloven, hvor Stortinget ikke lenger kan kontrollere hva regjeringsmedlemmer bestemmer seg for å gjøre under en pandemi, som er en form for helsediktatur siden folket ikke får komme med innspill. Dette er et klart eksempel på at vår regjering har fått for mye makt; når folket frykter hva de vil diktere dem under neste pandemi. Det er regjeringa som burde være redd for folket. Først da blir det riktig maktbalanse. Dette burde være en selvfølge for politikere å sette seg inn i og følge, hvis de har hjertet på rette plass da, men jeg ser at de dessverre ikke har anelse om hva det vil si å kjempe for at folket skal ha det bra.

De viktigste prinsippene i Grunnloven fra 1814 var:

  • Folkesuverenitet (folkets rett til å styre gjennom folkevalgte representanter)
  • Maktfordeling (maktbalanse mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt)
  • Menneskerettigheter (rettssikkerhet, tale- og ytringsfrihet)

Det er verdt å merke seg at ved endring av smittevernloven er INGEN av prinsippene i Grunnloven fulgt. Det er ikke akseptabelt, og burde ikke vært stemt igjennom. Jeg tviler, på et juridisk grunnlag, at de har retten på sin side, siden det er en diktatorisk beslutning, hvor folket blir utelukket fra å mene noe som helst. Dette er så langt ifra en demokratisk beslutning som det går an å bli, i andre enden av skalaen, hvor man ikke skulle tro at nordmenn noen gang ville havne. Regjeringa kan med denne diktatoriske endringen i smittevernloven slutte å bruke ord som demokrati, for det er IKKE en demokratisk prosess vi har sett foregå. Det er ren diktatur, ren helsediktatur, og ingenting annet.

Jeg vil også få minne regjeringsmedlemmer på at det ikke er Grunnloven som er den høyeste rettskilden. Faktisk er det spirituelle grunnprinsipper som står høyest, hvorav Gud, den skapende kraft, og alt som er, er vår høyeste kilde, som forteller oss at alle mennesker er suverene og har rett på å leve et liv i frihet uten maktmennesker som bestemmer over vår helse og liv. Dette burde regjeringa vite om, men istedenfor har de valgt å endre den ene loven etter den andre og tatt fra folk den ene menneskerettigheten etter den andre, spesielt de siste årene, som er både grunnlovsstridig og strider imot alle universelle lover. Dere har ikke lov til å ta fra folk retten til å leve et fritt liv uten vårt samtykke, og JEG SAMTYKKER IKKE. Jeg er et levende og fritt menneske, hvor Gud, den skapende kraft, og alt som er, er min høyeste kilde.

Derfor anser jeg denne endringen som IKKE GYLDIG, fordi den strider imot alle grunnprinsippene, i både et demokratisk samfunn, et juridisk rettssamfunn og et spirituelt levd liv, hvor alle mennesker er frie, og ikke slaver til en stat som overkjører menneskerettigheter for å tilrane seg makt over folket.

Hvis det blåses pandemi i framtia, vil jeg informere alle i regjeringa om, at jeg er et fritt menneske og står ikke under statens forsøk på å tvinge meg til å adlyde diktatoriske lover, fordi JEG HAR IKKE SAMTYKKET!

P.S. Hvis paragraf 113 skal endres, skal den endres til det bedre, hvor mennesker i Norge bestemmer over sin egen helse og eget liv, uten innblanding fra politikere. Spesielt er dette viktig under krig, unntakstilstand og pandemi, slik at regjering ikke fristes til å bruke makt over enkeltindivider. Alle menneskers suverenitet skal ivaretas på den aller helligste måte, og vises respekt for retten til å leve et fritt liv. Livet er det aller helligste vi har, og det er INGEN som har rett til å utøve makt over enkeltmennesker, ikke «For the Greater Good» engang, og spesielt ikke på grunn av det, for det er blitt misbrukt så mange ganger i historien, hvor sivile har mistet livet, nettopp for «The Greater Good.»

Makta SKAL ligge hos folket! Siden makta ble tatt fra folket under endringen av smittevernloven, anses endringen som ugyldig. Jeg behøver ikke å være en jurist for å skjønne noe som er så himla enkelt, men tydeligvis så trenger regjeringa å høre dette fra grasrota, og nå har dere hørt det. Ta dere sammen!

Vennlig hilsen en fri sjel i Norge!

I WILL NOT COMPLY!

 

Kilde:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/skriv-skriftlig-innspill?h=10004902

 

 

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *