Vil riksrettskravet retta mot Leder i Høyesterett, Toril Øie, få grunnvollene i Norges rettssystem til å sprekke?

Det begås overgrep i rettssystemet over en lav sko, men ingenting blir gjort for å reparere. Nå er det mange som vil protestere, og hevde at rettssystemet fungerer; at skyldige mennesker blir fengsla, og verden blir et tryggere sted å være nettopp fordi systemet fungerer. Men er det virkelig slik? Jeg påstår at rettssikkerheten i Norge er ikke-eksisterende, og at vi i bunn og grunn er rettsløse. Vil riksrettskravet fra Dr. Rodgeir Vinsrygg og Tom Benjaminsen retta mot leder i Høyesterett, Marit Øie, være den saken som får grunnvollene i Norges rettssystem til å sprekke? Temaet for kravet er justismordet, som etter utsagn av Greven av Monte Cristo, er den mest avskyelige forbrytelsen av alle. Er rettssystemet på vei til å bli avslørt for i en årrekke å fengsle uskyldige kvinner og menn? Jeg lar uttalelser fra disse to modige privatpersonene fra pressekonferansen komme frem i innlegget.

Kjenner du til alle justismordene som har skjedd i Norge? Jeg vil nevne Fritz Moen, som «ble utsatt for et av norgeshistoriens verste justismord. Han ble uskyldig dømt for to drap, og sonet 18,5 år av dommen. I fengselet ble han utsatt for trakassering som er vanlig for seksuelle forbrytelser. Han ble til slutt frikjent for begge drapene.» Han fikk 16 millioner i erstatning, som er den høyeste summen noensinne. Andre jeg vil nevne er Viggo Kristiansen, Hans Eirik Olav, og Synnøve Fjellbakk Taftø. Det finnes mange som jeg ikke kjenner til, og mitt høyeste ønske er at de vil få oppleve oppreisning fra staten alle sammen.

Fjellbakk Taftø er en politisk fange, fordi hun avslørte at Gro Harlem Brundtland hadde gått bak ryggen på hele Norges befolkning, og meldt oss inn i EØS. Harlem innrømte sjøl at Taftø ble tatt, for ellers hadde vi ikke kommet inn i EØS. En større maktarroganse skal man lete lenge etter, hvor autoritetspersoner som henne gjør akkurat hva hun vil til tross for folkets ønsker. Taftø ble tvangsinnlagt på psykiatrien, og tvangsmedisinert for å sløve henne ned, sånn at hun ikke skulle fortsette å lage trøbbel for Harlem, og resten av de korrupte politikerne den gangen. De var allerede i gang med globalistpolitikken sin på den tia, og har fortsatt å male videre på den til i dag.

I tillegg til alle justismordene har Norge 16 – 17 barnevernssaker i EMD Strasbourg (Den Europeiske Menneskerettsdomstolen). Norge har begynt å få negativ oppmerksomhet fra mange andre land nettopp pga. disse sakene. Vi taper så det suser, men til tross for det fortsetter barnevernet å ignorere det! Hva slags fordeler har de av å gjenta en ulovlig rettspraksis i barnevernet? Jeg er sikker på at Tonje Omdahl, menneskerettighetsaktivisten, som sjøl har opplevd overgrep i barnevernet, kan svare på disse spørsmålene. Hun er en av de få som står opp for de som blir urettferdig behandla, spesielt barn og ungdommer, men hun trenger hjelp av oss til å stoppe det fra å skje.

Jeg går videre på riksrettskravet fra Vinsrygg og Benjaminsen, som ble reist den 5. mai 2022, og sendt til Kontrollkomiteen i Stortinget, hvor Leder av Høyesterett er i fokus. Hun var bl.a. involvert i Pilotsaken i Nav-skandalen, som førte til en rekke fengslinger. Vinsrygg og Benjaminsen nevner 40-50 justismord. Øie har gått ut i media og sagt at det er ingen grunn til å ta selvkritikk på dette, og nå er det kommet en del reaksjoner fra Universitetsprofessorer som beskriver dette som et grovt angrep på rettsstaten, bl.a. fra Jusprofessor Hans Petter Graver.

Øie kunne ha beklaget dette med å si at hun kjenner seg bundet av norsk lov og av grunnloven, men det gjorde hun aldri.

Det skjer justismord etter justismord i Norge med de samme aktørene. Toril Øie hevdes å ha blitt ansatt på omstridt grunnlag i 2016. Vil tapene i menneskerettsdomstolen, Nav-skandalen, og andre justismord begått etter hennes ansettelse, gjøre henne uskikket til å være en Leder i Høyesterett? Ikke minst; har hun brutt sine konstitusjonelle plikter? Det er ikke blitt konsekvenser for de som bidrar til justismord, men for de uskyldige som fengsles blir det veldig store konsekvenser.

Det som er spesielt, er at Toril Øie er Leder av Høyesterett, men hun er også Leder av riksretten, som er en av de høyeste domstolene i Norge. Dette gjør at riksretten blir automatisk inhabil som institusjon, som domstol. Riksretten består ellers av 11 medlemmer, med fem dommere fra Høyesterett, sånn at etter habilitetsreglene så vil alle dommere i Høyesterett bli inhabile. Denne situasjonen er unik i Norges historie, og Vinsrygg mener at Stortinget må klarere ganske raskt for borgerne (juridisk begrep om befolkningen i Norge) hvordan det skal løses. Etter loven er det grunnlag for å suspendere Toril Øie fra stillingen.

Et viktig spørsmål: Hvem er det som kontrollerer at loven blir fulgt? Det er dessverre klinkende klart at det aldri er noen fra rettsstaten, som jobber med rettssikkerheten i Norge daglig, som kontrollerer at loven blir fulgt. Det er heller ingen politikere eller journalister som stiller kritiske spørsmål til rettspraksisen. Det er kun privatpersoner, som Rodgeir Vinsrygg og Tom Benjaminsen, som gjør dette på eget initiativ. De våger å stille rettsstaten til ansvar for urettferdighet begått mot uskyldige kvinner og menn. Jeg vil stille meg bak dem, og jeg håper du også vil. Dette er en gylden mulighet til å få en slutt på ulovlig rettspraksis en gang for alle, og sikre at rettssikkerheten kan bli ivaretatt i fremtia.

Å stille noen for riksrett er ikke vanlig, men det var et krav om riksrett i 2017 av Tore Sandberg i Fritz Moen saken som aldri nådde frem til Stortinget, som representerer folket. Hvorfor ble det ikke tatt opp i Stortinget? Derfor blir det svært interessant å følge med på hva de gjør nå. Vinsrygg og Benjaminsen har bedt om en muntlig fremlegging for Kontrollkomiteen på Stortinget, som har flere valg. De kan stoppe dette og si det er irrelevant. De kan starte en undersøkelse med en undersøkelseskommisjon eller de kan sende det direkte til Stortinget på votering, og da er spørsmålet om det skal reises riksrett mot Toril Øie eller ikke.

Hva tror du vil skje? Hvis Toril Øie slipper å ta ansvar for sine handlinger, vil du ansvarlig gjøre henne?

 

Kilder:

Pressekonferansen hvor riksrettskravet mot Leder av Høyesterett, blir fremlagt:

https://www.youtube.com/watch?v=dsneNeIHyh8

Lege Rodgeir Vinsrygg med krav om Riksrett etter Grunnloven §86:

Jusprofessor Hans Petter Graver fyrer løs mot juridisk kollaps:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/2Ggwxx/jusprofessor-om-nav-skandalen-fyrer-loes-mot-juridisk-kollaps

Den første saken i Nav-skandalen førte til frifunnelse:

https://e24.no/privatoekonomi/i/1BQBvq/mann-frifunnet-i-trygdeskandalen-hoeyesterett-slaar-fast-at-nav-gjorde-feil-ogsaa-foer-2012

Kun en sak havnet i Høyesterett- tar ingen selvkritikk:

https://www.nrk.no/norge/kun-en-nav-sak-havnet-i-hoyesterett-_-tar-ingen-selvkritikk-1.14764323

Regler om habilitet i Lovdata:

https://lovdata.no/artikkel/regler_om_habilitet/55

Fakta om saken om Fritz Moen:

https://www.overgrep.no/fritz-moen/

Synnøve Fjellbakk Tafto en politisk fange:

EMD dumper 16 saker på Norge samtidig:

https://rett24.no/articles/emd-dumper-16-saker-pa-norge-samtidig

Menneskerettigheter brytes over alt i staten:

Riksrettssaken nådde aldri Kontrollkomiteen i Stortinget:

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2008/05/08/hoyesterettsdommere-stilles-ikke-for-riksrett/

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *