Lover og regler er kun en kontrollmekanisme Staten bruker mot deg!

Nå har jeg tenkt å utfordre deg på nytten av lover og regler.

Jeg tror at vi alle sammen har et indre kompass som vi styrer etter, og at det kan kalles for intuisjon eller magefølelse eller vårt høyere selv. Jeg er fullt klar over at det ikke er alle som tror at de kan stole hundre prosent på sin intuisjon, men det er også der jeg mener problemet ligger.

Regjering og storting har utallige lover og forskrifter, som de har vist veldig tydelig at de ikke respekterer. De signaliserer at lover og regler i stor grad er til for å brytes. Det har kommet frem at en rekke politikere ikke har forstått/ikke giddet å sette seg inn i/driter i (velg det du syns passer best) loven om pendlerboliger grundig nok, som er et klart og tydelig eksempel på at de ikke følger de lovene som blir forventa av oss vanlige borgere. Lover gjelder for oss, men altså ikke for dem.

Hva med PST-sjef Hans Sverre Sjøvold som ble ilagt en bot på 50 000 kroner i juni 2020 av Spesialenheten for politisaker for overtredelse av våpenloven? Først 2 juni 2022, altså to år seinere, må han gå av for å bryte en lov som han forventer alle andre skal overholde.

En annen viktig ting å nevne er Norges forhold til EMD (Europas Menneskerettighets Domstol). I 2021 avsa EMD ti dommer mot Norge. Norge ble i seks av dem dømt for å ha krenket menneskerettighetene – alle omhandlet barnevern. Totalt har EMD avsagt 65 dommer mot Norge, og staten har blitt dømt i 43 av disse. Menneskerettigheter er uten tvil noe Norge er dårlige på, og mange land forstår ikke denne arrogansen til egen befolkning. Hvorfor anstrenger de seg ikke for å bli best i klassen på dette feltet siden de alltid skryter av hvor gode de er?

Hemali intervjua Henrik (våger ikke å si etternavnet sitt av redsel for å bli gjenkjent) som fortalte at politiet bryter loven igjen og igjen. Han sa følgende i intervjuet:

«Det er problematisk når politiet betrakter seg som kun myndighetenes maktapparat. En makt som lydig utfører regjeringens beslutninger, selv når de trolig er ulovlige.» Å internere folk på karantenehotell var ikke lovlig fundert i smittevernloven, som betyr at tiltaket var ulovlig. Men til tross for dette så har politiet håndhevet det. Henrik har jobba i Oslopolitiet, og var håret i suppa, fordi han var kritisk til hvordan politiet håndterte plandemien. Jeg har sjøl opplevd trakassering av politiet, hvor de fabrikkerte bevis mot meg, og har kjent det på kroppen hvordan både politi og rettsstaten opererer. Her kan du lese mere om det: Staten er blitt til en overgriper som tar fra folks rettigheter

Jeg stiller meg følgende spørsmål: Mangler rettsstat og politi kvinner og menn som kan tenke sjøl, eller er det ikke lov til å tenke sjøl? Hva skjer med polititjenestemenn og kvinner som følger blindt lover og regler som fraviker deres egne verdier, moral og etikk?

Hvis en lov bryter menneskerettighetene, bør den da eksistere? Hvorfor er den i det hele tatt blitt laga? Hvem er det som lager lover hvor menneskerettigheter brytes non stop?

Et grelt eksempel er de stakkars gamle menneskene som døde alene i sykesengen under plandemien, fordi det var en forskrift som sa at de ikke kunne ha noen i nærheten av seg som kunne smitte dem. I mine øyne må dette være det aller verste eksempelet på hvordan det blir når man kobler ut både hjerte og sinn, og stoler blindt på autoriteter som lager lover som ikke henger på greip.

Jeg har dessverre sett så altfor mange ganger hvor ille det kan bli når man følger lover, regler og forskrifter blindt. En annen ting er at de som lager lover og regler bryter dem konstant, så hvorfor skal vi følge dem? Eller hvorfor setter vi ikke spørsmålstegn til lover som skader mere enn de er til gagn? Hvorfor har vi lover og regler når de som lager dem bryter dem i hytt og gevær og i tillegg mangler samvittighet for sine uetiske handlinger?

Er vi ikke blitt født inn i dette livet med et hue og et sinn som vi skal tenke med? Eller er huet bare til pynt? Er vi nikkedukker? Bøyer vi oss for å unngå konflikter? Er vi så skjøre at vi ikke kan forsvare vår egen etiske og moralske sti?

Jeg finner altså ingen grunn for at jeg skal overholde lover og regler som ikke henger på greip, men gjett hva som skjer når jeg, en vanlig borger, bryter en lov; jo, jeg blir enten bøtelagt eller trua med fengsel, mens politikerne forventer å få lov til å fortsette med sine uetiske handlinger.

I Canada truer statsminister Justin Trudeau med å ta fra borgerne våpen. Er det fordi de vil beskytte sine borgere? Nei, jeg tror ikke det. Jeg har hørt stygge rykter om at alle skolemassakrer er falske flagg utført av krise skuespillere, for at staten skal ha en unnskyldning for å innføre våpenrestriksjoner. På den måten kan ikke folk forsvare seg mot overgrep fra staten, og de kan innføre enda mere kontroll over dem.

Lover, regler og forskrifter er laga av politikere som bryter dem over en lav sko, og forventer at vi skal følge dem. Det er på høy tid og egentlig langt på overtid å stille veldig kritiske spørsmål til hvordan lover og regler fungerer, for dette kan ikke fortsette lenger.

La oss ikke glemme at vi er frie og levende kvinner og menn som tenker sjøl med et moralsk kompass innebygd i hue og kropp. Åpner vi oss for hjertet også, vil lover og regler ikke være det som styrer våre handlinger, men vår kjærlighet til hverandre. For når vi glemmer/legger fra oss behovet for å kontrollere omgivelsene, kan vi oppnå nærhet istedenfor mistillit, og det er sannelig noe verden behøver. Når vi slutter å slå hverandre i hjel med unyttige regler, gir vi rom til at noe annet kan vokse seg til, som faktisk har mye mere verdi for hvordan vi har det med hverandre.

 

Kilder:

Hans Sverre Sjøvold går av som PST-sjef med umiddelbar virkning:

https://www.aftenposten.no/norge/i/66a84W/hans-sverre-sjoevold-gaar-av-som-pst-sjef-med-umiddelbar-virkning

EMD og Norge – en historisk oversikt:

EMD og Norge – en historisk oversikt

Politet bryter loven igjen og igjen:

Politibetjent Henrik: Politiet bryter loven, igjen og igjen.

Why Guns Must Be Banned Now – En video med JPSears:

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *