Rettsstaten mangler hjerte og sjel

Raseriet kom kasta på meg da jeg la hodet på puta, som det ofte bruker å gjøre for meg. Det var når jeg skulle meditere, men måtte gi opp, fordi det ble for mange sinte tanker og ord som forstyrra. Jeg tenker på dommen jeg fikk for en dag siden. Den var så latterlig streng og urettferdig, at det var vanskelig å ta den alvorlig. Derfor lo jeg da jeg leste den første gangen, fordi det var så utenkelig at de kunne dømme meg så hardt. Men i dag så har jeg skjønt at de virkelig er så kyniske at de ikke bryr seg om å følge hverken lover eller samvittighet. Jeg tror at min siste rest av naivitet forsvant med denne dommen. I tillegg vil jeg nevne en viktig straffelov hvor påtalemyndighet med Aktor Håkon Sjøvold og dommer Tor Sandsbraaten ikke har fulgt loven.

Påtalemyndigheten må følge Objektivitetsplikten.

Utdrag fra Straffelovprosessen § 55 fjerde ledd:

«Straffelovprosessen § 55 fjerde ledd innebærer at påtalemyndigheten, på alle stadier av straffesaksbehandlingen, har en plikt til å utrede og ta i betraktning både det som taler mot og til fordel for mistenkte. Objektivitetsplikten skal bidra til å veie opp for skjevheten i styrkeforholdet mellom den offentlige påtalemyndighet og mistenkte. Virksomheten skal være saklig og uten egeninteresse utover det som følger lovens oppgaver.»

Domsavsigelsen var nærmest en kopi av det aktor hadde brukt i sin sluttprosedyre under rettssaken i Tinghuset. Min advokat, Karoline, hadde kun fått en setning med, og ellers var det bare aktors og politiets subjektive ord og uttrykk som kom frem. Ingen av de formildende omstendigheter som jeg la frem under min forklaring i Tinghuset var med i domsavsigelsen. Det var altså bare det som talte mot meg som mistenkt, og ingenting som talte til fordel for meg som kom frem.

En annen ting er at domsavsigelsen var prega av usaklige og subjektive uttalelser fra politiet. Det er tydelig at aktor og dommer har mye mere tillit til lovens voktere, enn av meg som mistenkt. Det er virkelig slik at jeg var allerede skyldig da jeg kom inn i rettssalen, og ikke uskyldig til det motsatte er bevist.

Jeg var dømt på forhånd, og i tillegg var de frekke nok til å la meg betale saksomkostningene. Det blir det samme som at jeg betaler for å la dem trakassere meg. I tillegg til at de bruker mine og andres skattepenger til å ødelegge livet mitt.

Aldri skal jeg bli misbrukt av staten igjen!!!!!

Det er ikke uten grunn at jeg mener vi er fullstendig rettsløse, og de som sitter med makten er helt uten hjerte og sjel. Dette er en realitet som jeg ikke har tatt innover meg før, men nå kommer den som kasta på meg med full tyngde. Raseriet over å bli misbrukt og tråkka på av staten er overveldende, og det skal ALDRI skje igjen. NOK ER NOK!!!

Jeg vet at disse umenneskene kommer til å få sin straff, for jeg har klokketro på at «The Great Awakening» vil ta rotta på dem (har litt hevntanker), og jeg har behov for at rettferdighet skal skje. De som har utnytta og misbrukt oss helt siden vi ble født, må få sin straff. Dette er viktig for meg, og for de mange andre som har opplevd det samme som meg, hvilket er de fleste av oss.

Når sviket til staten avsløres for flere, vil det bli et oppgjør med dem. De kommer ikke til å kunne gå på gaten uten å bli utsatt for hån. De har vært og er fortsatt så ufattelig ondskapsfulle, at det er vanskelig å forstå rekkevidden av deres korrupte handlinger. De som bare fulgte ordre, som bl.a. politiet desverre er et sørgelig bevis på, vil måtte svare for alle sine ugjerninger mot uskyldige kvinner og menn som de har forgrepet seg på urettmessig.

For å bli i politiet må de være gode på å følge ordre, og ikke tenke sjøl!!!!

Mange av dem ser ut til å mangle evnen til å bygge tillit til befolkningen, og er heller ikke nevneverdig opptatt av sånne bagateller. Men håne, trakassere, mobbe, og hetse oss, er derimot prioritert i høy grad. Man skulle nesten tro at egenskaper som å være voldelig er en forutsetning for å få jobb i politiet. I tillegg er de svært gode på å bryte lover. I mange tilfeller er det dem sjøl som burde sitte bak lås og slå, og ikke dem de pågriper. I mitt tilfelle fabrikerte de bevis, og løy om hva jeg gjorde inne på Vaksinesenteret, og de kommer seg unna med det, fordi påtalemyndigheten bruker deres subjektive vurderinger av mistenkte i svært høy grad. Det er ikke mulig å bli mere inhabil enn dette, og jeg gjentar; de kommer seg unna med det!!!!!!!!

Det er altså legalt å lyve for politiet, som i tillegg til å være voldelig må være viktige forutsetninger for å ha en lang karriere innad i politiet. En annen ting er at de må være jækla gode på å følge blindt ordre uten å tenke sjøl. Det hjelper veldig om de er autoritetstro, og stoler blindt på mainstream media og myndighetene. Skal man stige i gradene og se for seg en lederstilling innen PST, hjelper det nok å ha god trening i å lyve, spesielt til publikum og media. Å være god i pokerspill vil sikkert gi poeng, da de kan komme med sitt svadaprat uten å trekke en mine. Når de forfølger fredelige demonstranter og kaller dem for antistatlige, høyreekstreme terrorister, da vet man også at de hater kvinner og menn som bruker ytringsfriheten til å fortelle sannheten. Det passer ikke inn i deres globalistske verdensbilde hvor de vil kontrollere og overvåke oss alle.

Den som ler sist ler alltid best!!!!!

En frihetskjemper er en kvinne eller mann som har fått nok av overvåking og kontroll fra staten, og ønsker å leve et liv som et fritt menneske. Jeg er hundre prosent sikker på at de som vil overvåke og kontrollere oss, har skjønt at de holder på å miste grepet. Det er trolig derfor jeg fikk den strengeste straff jeg kunne få, fordi de er redde. Jeg tenker de holder på å drite i buksa nå av redsel for hva de ser ute i samfunnet. Vi er blitt flere og flere som har avslørt deres forsøk på å holde oss i tøyler. Et samlet folk er farlig for deres eksistens, og jeg tror de holder på å innse at dette vil gå til helvete for dem. Men de kommer til å klore seg fast til siste pust, som betyr at det vil bli en «rocky ride» før de forsvinner til de evige jaktmarker.

Den som ler sist ler alltid best og det blir ikke dem som kommer til å le sist.

 

 

 

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *