Glitre Energi tyranniserte en familie som ikke ønsket strømmåler med kommunikasjonsenhet

Rune Fardal hjelper familier som støter på problemer med Barnevernet, og jeg mener å tro at han har mye å gjøre. I en undersøkelse fant de ut at 9 av 10 saker ikke er tilfredsstillende, noe som burde sette Barnevernet i søkelyset. Jeg håper de endevender alt av rutiner og systemer, for å bringe på det rene hva som ikke fungerer i etaten. Er det systemet, eller er det en blanding av menneskelige ressurser og systemet som det er noe riv ruskende galt med? Svaret gjenstår å se. Fardal vil nok ha mer enn nok saker inntil de lykkes med opprydningen.

For rundt fem måneder tilbake fortalte han om en sak en familie hadde med Glitre Energi. Foreldrene ønsket ikke strømmålere med kommunikasjonsenhet, og opplevde å få strømmen stengt av på grunn av det.

Her er hva som skjedde mye med Rune Fardals egne beskrivelser av hendelsen:

Strømmen ble stengt i en uke i oktober 2021. Da gikk foreldrene til retten og fikk en midlertidig forføyning, slik at Glitre måtte åpne opp strømmen igjen. Så gikk prosessen, og så stengte Glitre igjen strømmen den 19. november. Denne gangen forblir den stengt ut desember. I det tidsrommet så sendte kundesjef hos Glitre, Espen Lundberg Pedersen en bekymringsmelding til Barnevernet.

I meldingen stod det blant annet:

«Det er 10 grader på barnerommet. De har ikke varmt vann med mulighet for å lage mat.»

De har ingen som helst grunnlag for å skrive dette, for det viser seg at familien har greidd seg bra. De hadde gass til å varme opp, og de hadde andre fasiliteter til å lage mat. Så det var ikke noe problem egentlig. Tenk på hva Glitre gjorde. De stengte strømmen til en familie med to barn, og gikk deretter til Barnevernet og meldte at familien ikke har strøm. De stengte saltså trømmen på bakgrunn av produkter familien ikke ønsket å bruke, og brukte barnevernet som en brekkstang for å få viljen sin gjennom. Fardal mener det er stygt å misbruke sine kunder på denne måten. Jeg vil gå lengre, og kalle det for tyranni.

Paragraf 33 i Energiloven sier at de som leverer strøm har leveringsplikt. Det er kun hvis det er betalingssvikt de kan stenge, og ikke når det gjelder uenighet om en måler. Foreldrene anket saken inn til Lagmannsretten, og de anmodet Glitre til å sette på strømmen den 21. desember. Den 23. desember sier Pedersen følgende: «Nei, det gjør vi ikke!»

Foreldrene anket dette inn umiddelbart i romjulen, og svaret fra Lagmannsretten var klinkende klart: «Sett på strømmen umiddelbart!» Så Glitre Energi tapte i retten, og måtte sette på strømmen. I mellomtiden rullet Barnevernsaken som Glitre Energi hadde satt i gang. Rune Fardal besøkte familien, og det var åpenbart at det ikke var noen grunn for å anta omsorgsvikt. Men Barnevernet henlegger ikke saker på bakgrunn av det. De skal igjennom hele mølla si; ved å hente inn informasjon, snakke med barna, og dra på hjembesøk. Hele apparatet ble satt i gang av folkene i Glitre.

Det var venner av familien som reagerte på at strømmen ble stengt, og Pedersen fortalte dem at det var en Barnevernssak. Han brøt altså taushetsplikten.

Barnevernet planla å møte familien hver for seg, og ha samtaler. Men Fardal ville ikke være med på spillet deres, og møtte opp med hele familien, som rokkerte på Barnevernets planer. Fardal spurte om hva som var bekymringen, og de fortalte at årsaken var at det ikke var strøm. Fardal svarte at det ikke er dagens situasjon, som er det som gjelder. De har strøm i dag, og det er ikke noen grunnlag for noen bekymring. Barnevernet svarte, at det ikke er sånn de jobber, og at de måtte gjøre undersøkelser. Fardal sa at det hadde han stor forståelse for, og spurte om hva de hadde behov for å undersøke. De to saksbehandlerne så på hverandre, og fortalte at de måtte snakke med barna. Fardal ble med ett av barna, en gutt, og en saksbehandler, som spurte om gutten hadde opplevd noe vanskelig under strømstansen, hvilket han ikke hadde. Gutten var vant til det, fordi de hadde ikke strøm på hytta. De laget mat på gass, og det var ikke noen problemer med det. Fardal hadde inntrykk av at saksbehandleren prøvde å fiske ut problemer fra gutten. Barnevernloven 43 går ut på å finne ut om det er noen tiltak de kan kjøre på for å hjelpe familien. Det er det det går på, men det var ikke noen problemer.

Glitre oppfører seg stygt mot sine kunder, og er mere opptatt av profitt enn av å gi gode tjenester. En annen ting Fardal nevnte er at Barnevernsjefen deltok i et times langt møte med foreldrene, og han spurte: «Får dere gamet da?» Han virket veldig bekymret for at de ikke fikk gamet. Det var den største problemstillingen Barnevernet brakte opp i det møtet, og da var det ikke mye å bekymre seg for hvis det var kun det som var problemet.

Møtet gikk greit. Fardal merket at Barnevernet ikke så ut til å være vant til foreldre som står opp for retten sin på denne måten. Det skjønte Fardal på måten de stilte spørsmålene på. De ga inntrykk av at de sjøl bare ville ha tatt imot strømmåleren og holdt kjeft; ikke satt seg imot, og hevdet sine menneskerettigheter. Fardal mener at menneskerettigheter er noe vi har, og de skal ivaretas. Alt for mange i dag gir fra seg rettighetene for ingenting. Disse foreldrene valgte å stå opp for seg sjøl og barna sine rettigheter, som de har full anledning til.

Etter møtet hadde ikke saksbehandleren tid til å skrive et vedtak, fordi hun skulle til nemnda, men neste uke kanskje. Det lå i kortene at saken ble henlagt rimelig raskt. Det handlet ikke om noen bekymring overhodet. Her handlet det om et stort energiselskap som Glitre, som brukte Barnevernet som brekkstang for å få gjennom sin vilje, hvilket ikke er greit. Fardal mente at om en uke ville saken være henlagt.

Fardals budskap er klart: Vi må ikke la oss herse med noen som tror de har stor makt til å gjøre akkurat det de vil. Vi har menneskerettigheter og de må vi ta på alvor!

Jeg reagerte ganske sterkt på hendelsen, og den får meg til å forstå at mye ikke er som det skal være i vårt frie Norge. Glitre gir ganske klart budskap om at vi ikke har lov til å nekte å bruke deres produkter. Hvis vi våger å si ifra, risikerer vi å bli anmeldt av Barnevernet for omsorgsvikt. Jeg kjenner til at det er mye misnøye blant folk om disse strømmålerne, men jeg tror ikke de sier ifra for det. Ikke så rart kanskje, når risikoen er såpass stor. Hvem ønsker et kobbel med saksbehandlere inn i hjemmet sitt som stiller kritiske spørsmål om hvordan familien lever? Ikke mange, vil jeg tro.

Jeg tror Glitre bare er et eksempel på hvor ille det kan gå om man ikke følger ordre. Strømselskapene i Norge har mye å svare for, spesielt det siste året hvor de setter opp prisene så høyt at mange ikke greier å betale for seg. Jeg vil påstå de er rene strøm-mafiaen, og de burde vært gransket. Men mest av alt burde regjeringen blitt satt under lupen, fordi de ikke gjør noe med dette.

Ikke bare tillater de at strømselskaper kan stenge av strømmen på feil grunnlag, men også å heve strømprisene til astronomiske høyder som mange familier sliter med å betale. Glitre brøt også taushetsplikten, og anga familien til deres venner, i tillegg til å kreve helseopplysninger av familien, fordi de ikke ønsket å bruke strømmåler med kommunikasjonsenhet.

Sånt kan vi ikke ha det, Støre. Men jeg regner med at du ikke bryr deg filla om hva som skjer med oss. For jeg vet at hvis du virkelig hadde omsorg for folket ditt, ville du ha gjort noe med dette for lenge siden. Uten å blunke lar du strømselskapene tyrannisere oss, fordi noen av oss nekter å la oss kontrollere av dere. Du vil nok få din straff for alt det gale du har påført oss. Inntil da vil jeg anbefale alle å gå imot statens tyranni. Vi har menneskerettigheter, og som dere ser fra denne saken, nytter det å stå imot dem.

Be brave!

 

Kilder:

https://www.youtube.com/watch?v=sLF6x8c-fgY&t=476s

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *