Nordmann utsatt for tortur i dansk fengsel

I dag skammer jeg meg på vegne av norsk og dansk politi og rettsapparat, som driver heksejakt på en uskyldig mann fra Kvinnherad Kommune. Mannen heter Sigmund Myklebust, en familiefar på fire. Venner beskriver han som et fredelig, vennligsinnet og godt menneske, og hans verdier er rettferdighet, sannhet, frihet, ansvar for eget liv og helse, kjærlighet, og det å kunne være til tjeneste for menneskeheten. Denne vennligsinnede mannen beskrev i et av de siste brevene sendt til pårørende fra det danske høyrisikofengselet, handlinger, som jeg ikke trodde kunne skje i et skandinavisk land.

Han kan fortelle om isolasjon, utpressing, uten mat og vann i et døgn, uten skrivesaker i flere døgn, holding, slag, og kledd naken mens han ble holdt av seks polititjenestemenn.

Fortell meg, Politistasjonssjef Sigurd Børve fra Kvinnherad Lensmannskontor; hvordan vil du rettferdiggjøre hva som skjer med Sigmund i dansk høyrisikofengsel? Hva for noe galt har denne mannen gjort som fortjener å bli torturert av danske fengselsbetjenter? Jeg mener at spørsmålet er legitimt, for bare noen timer etter at Sigmund ble arrestert av dansk politi, så ble han påtvunget til å signere et dokument fra Kvinnherad Lensmannskontor. I dokumentet må han innrømme at han har vist hensynsløs atferd da han sendte mail til politiet etter at de henta hans lovlige jaktvåpen uten forhåndsvarsel eller ransakingsordre. Han reagerte altså på et lovbrudd fra deres side, og dere mener HAN viser hensynsløs atferd fordi DERE bryter loven?

Ved å forevise dokumentet i det danske fengselet, viser dere at det er ingen tvil om at dere samarbeider med dansk politi og rettsapparat for å straffe Sigmund. Når Sigmund ikke ville signere på dokumentet, så gikk dansk politi og rettsapparat videre med saken i dansk rett. Si meg, hvorfor bryter dere alle lover som er for å ta Sigmund?

Det var i juli 2021 at en politimann fra Kvinnherad Lensmannskontor brøt seg inn i huset til Sigmund og tok hans lovlige jaktvåpen. Det var ingen ransakingsordre som var gitt på forhånd. Politimannen som stjal våpnene, la igjen et Forhåndsvarsel i våpenskapet!!!! Si meg, kjære Børve; på hvilken måte vil du si dette er innafor loven?

Dere sier at denne handlinga ble gjort på bakgrunn av en bekymringsmelding hvor den mentale helsa til Sigmund var hovedårsaken. Det skjedde etter at Sigmund hadde sendt mail til alle ordførere i Norge og til andre relevante personer under pandemien, og ansvarliggjorde dem for handlingene sine. Hvis dere mener Sigmund har gjort noe galt, er det da ikke et annet Lensmannskontor i en annen kommune som skal etterforske bekymringsmeldinga? Du er jo inhabil, Børve, siden du er en sambygning av Sigmund. Sånn som sakens natur er, ville det ikke ha vært mest konstruktivt å ha en dialog med Sigmund istedenfor å etterlyse han? Dere bor jo i samme bygd. Hvorfor tyr du til voldelige og aggressive metoder istedenfor en prat? Og nå har dere involvert dansk politi i tillegg.

Si meg, hvordan greidde en vennligsinnet og fredelig familiefar på fire å provosere deg så ille at du konspirerte med dansk politi for å ta han? Si meg, Sigurd Børve, hvordan er det mulig for en mann som deg å gjøre såpass mye ulovligheter for å sperre inne og straffe en vennligsinnet mann uten at det blir noen som helst konsekvenser overfor deg og din stilling som Politisjef?

Det hadde vært veldig interessant å vite hvordan norsk politi kan bryte loven igjen og igjen, uten at hverken mainstream media, regjering, eller myndighet leer på et eneste øye. Det virker faktisk til at alle har fått munnkurv når det gjelder saken til Sigmund, med unntak av meg og noen til. Kjære gravejournalister; Denne saken kan ikke ties i hjel! Hvis dere svikter denne gangen, da er dere ikke med oss, men mot oss! Det er også sånn dere vil bli huska, som folkets svikere.

Ja, Politistasjonssjef Sigurd Børve, jeg er en skikkelig «pain in your ass,» men jeg har slutta å være redd for at onkel politi skal komme og legge meg i håndjern. En dag så må man bare slutte å frykte tyranner, og stå for det man tror på. Jeg har heller ikke samvittighet til å forsvare statens utallige ulovligheter og brudd på grunnlov og menneskerettigheter de siste årene, bare fordi jeg er redd for at dere skal komme og hente meg og gjøre det dere gjør mot Sigmund. For jeg vet at dette handler ikke om at Sigmund er kriminell, som dere med stor styrke prøver å overbevise hele Norge med.

Jeg kjenner til taktikken deres. Faktisk er dere ganske transparente. Ved god hjelp av støttespillerne deres, som kollegaer, mainstream media, regjering og myndighet, bygger dere en historie rundt Sigmund som en kriminell. Han er en hensynsløs antistatsborger hevder dere. PST har vært ute med et begrep som heter antistatlig, som er personer som har antistatlige holdninger. Hvem er det de tenker på? Jo, det er jo naturligvis konspirasjonsteoretikerne de har i tankene. PST påstår at noen av oss er radikale og kan bli terrorister. Har Sigmund vært radikal? Nei, han har ikke det. Han har aldri skada noen og ikke vært voldelig. Men kanskje man skal være føre var, PST? En sånn «ta han før han blir voldelig greie.» Det er forresten samme politikken som regjeringa fører, som jeg ikke kvier meg et sekund for å kalle for hensynsløs.

Istedenfor å ta ansvar for all uretten politikerne har påført folket under pandemien, så driver de heksejakt på oss som sier ifra om uretten. Med Sigmund har det tatt helt av. Jeg tolker arrestasjonen av Sigmund som et advarende signal til alle oss som eksponerer sannheten om pandemien. De kan ikke si det mere tydelig: Hvis dere fortsetter å lage ubehageligheter overfor regjeringas politikk, så vil det gå dere like ille som med Sigmund. Da sender vi politiet på dere! Adlyd eller ta konsekvensene!

Den 15. november ble Sigmund dømt av dansk rettssystem i en sak som Forsvarer Torben Madsen første gang i retten mente ikke var en sak. Han ble dømt på grunnlag av kun påstander fra to polititjenestemenn, som ikke samsvarer med Sigmunds eller Sivs sannhetserklæringer av hva som skjedde. Aktor brukte kraftige, fargerike og svulstige ord for å kriminalisere Sigmund, lyve om hva som egentlig skjedde, og lot ikke bevis som kunne frikjenne Sigmund få lov til å bli presentert i retten.  De er i tillegg så grådige at de konfiskerer bilen til Sigmund på grunnlag av en sak som ikke var en sak. Det går rykter om at de har en lov som gir dem rett til å inndra bilene til folk. Jeg vil kalle det for tjuveri av andre folks eiendeler.

I retten fortsatte de å nedverdige han ved å dømme han til 4 måneder i fengsel, utvisning fra Danmark i 6 år, konfiskering av bilen hans, 1 år uten førerkort, 3500 kroner i bot og så må han betale saksomkostninger til denne farsen av en rettssak, som i utgangspunktet ikke var en sak, men som starta i Kvinnherad av norsk politi.

Sigmunds sak vil bli statens «walk of shame,» og huskes for dens aggressive og voldelige metoder fra et politi som jeg trodde hadde oppgaven å beskytte folk, men som i iveren etter å adlyde staten, er villig til å bryte alt som er av lover for å straffe, trakassere og nedverdige en fredelig og vennligsinnet mann.

Skam på dere! Vi kommer aldri til å glemme hva dere gjorde mot oss!

Hvordan arrestasjonen skjedde, kan du lese her: : https://steigan.no/2022/10/hvorfor-havnet-sigmund-i-hoyrisikofengsel/

 

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *