Kongen befaler…

Jeg har tenkt mye på begrepene monarki og demokrati de siste årene, og skjønner ikke hvordan de to kan eksistere likt med hverandre. Hvordan er det mulig å ha et demokrati i et land hvor kongen er øverste leder?

La oss først se på hva et demokrati er, og jeg velger å gå inn på stortinget.no (litt pussig det også, syns jeg, at de som vil ha oss til å tro at vi har et demokrati, er de som ikke utøver demokrati):

«Demokrati er en måte å styre et land på hvor alle kan delta og være med på å bestemme. Selve ordet demokrati betyr folkestyre, altså at makten i et land utgår fra folket.»

La oss så se på hva et monarki er, og jeg velger å gå inn på kongehuset.no:

«Et monarki er et land der en monark, det vil si en konge eller regjerende dronning, er statens overhode. Kongerike er det samme som monarki.»

Altså, et demokrati er et folkestyre hvor makten i et land utgår fra folket. På samme tid er kongen statens overhode. Hvordan kan makten utgå fra folket når kongen er over folket?

Hva sier grunnlova om dette da? Kan den gi svar som oppklarer dette? La oss se på noen paragrafer:

Paragraf 3: Den utøvande makta er hos kongen!

Paragraf 9: Så snart kongen, som myndig, tek til med regjeringa, gjer han denne eiden for Stortinget: «Eg lovar og sver at eg vil regjere Kongeriket Noreg i samvar med konstitusjonen og lovene, så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitande.»

Jeg vil også ta med deler av paragraf 1: «Regjeringsforma er avgrensa og arveleg monarkisk.»

Ut ifra disse paragrafene i vår grunnlov, så kan jeg ikke se at folket bestemmer noe som helst. Folkestyre betyr jo at makten utgår fra folket, men den eneste måten vi kan være med å delta på, er gjennom valg, og vi har vel sett med stor overbevisning de siste årene, at de politiske partiene ikke hører på folket, men selger Norge til EU. Ikke bare selger de ut Norges ressurser, men de håner også skattebetalerne med høyere skatter og avgifter over hele fjøla som fører til flere fattige nordmenn, mens de samtidig sender milliarder på milliarder til andre land. Politiske partier handler ikke ut ifra folkeviljen, men ut ifra noe helt annet. De viser helt klart at de er i en klasse for seg, hvor folkets vilje ikke betyr noe for dem.

Er det sånn at grunnloven ble skrevet for å lure oss til å tro at vi har et folkestyre tro? At realiteten er at Kongen/regjeringen befaler, og folket er slavene hans/deres? Det kan jo virke slik nå. En annen ting jeg fant ut er at Kronprins Håkon er både admiral i Navy og general i Forsvaret. Var det ikke slik at Kongen ikke skal uttale seg politisk? Hvis så er tilfelle, hvorfor har prinsen sånne titler? Han har vel også uttalt seg mang en gang om hva han mener i ulike saker.

I paragraf 25: «Kongen har høgste befalinga over forsvarsmakta til riket.»

I paragraf 26: «Kongen har rett til å kalle saman troppar, byrje krig til forsvar av landet og slutte fred, inngå og seie opp folkerettslige avtaler og sende og ta imot sendemenn.»

Faktisk så gir disse paragrafene mening med tanke på hvordan de kongelige oppfører seg i vårt samfunn. Det er på tide, tenker jeg, å våkne opp til hvem de egentlig er, og hva slags funksjon de har i samfunnet vårt. Vi må slutte å tro at de ikke har noen makt. De har faktisk all makt i Norge, og de handler ikke ut ifra et demokrati. Og, hva er forresten det motsatte av et demokrati? Jo, et diktatur. I diktaturer er makten i stor grad samlet hos én person eller hos en liten elite. Se der, ble det mening! Jeg gjentar: Makten er samlet hos en person eller hos en liten elite. Denne begrepsforståelsen står skrevet på stortinget.no. De sier jo rett ut hva de bedriver, og vi ser jo at det er akkurat det som skjer.

Husk også hvordan Dronning Sonja uttalte seg om de høye strømprisene, da hun mente at det ikke var noe grunnlag for å syte over økte strømpriser, for hun hadde bodd på hytter uten strøm, så det gikk så bra så. Jeg merker en ovenfra og ned holdning, som ikke har noe med et demokrati å gjøre. Vi er «useless eaters» for dem, og fortjener ikke det samme som dem gjør. Og, ikke minst, måten vi må forholde oss til dem, sier vel det meste:

Vi må si: «Hans Majestet Kongen.» Vi kan også si «Deres Majestet.» Eller til og med «Herre Konge.» Til dronningen sier vi «Hennes Majestet Dronningen» eller «Deres Majestet.»

Ja, ja. Disse menneskene har levd i en annen virkelighet over mange tiår nå, og hvem vet om vi kan klandre dem for det livet de ble født inn i? Men, uansett, det beste vi kan gjøre for oss sjøl, tenker jeg, er å innse hvordan det virkelig er. Et demokrati er dessuten et begrep med null verdi. Jeg stemmer for å innføre medmenneskelighet med hverandre istedenfor, og ikke se på andre som mere verdt enn oss sjøl. Det er veien til et samfunn hvor vi alle er like mye verdt, og har like mye å si, der hvor ingen behøver å snakke opp til noen uansett hvem det er. Det er en vei ut av slaveriet, tenker jeg.

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *