Lege tvangsinnlagt fordi han informerte om bivirkninger av vaksina!!!

Hva er det som er galt med psykiatrien i Norge? Etter å ha fått med meg ulike hendelser hvor psykiatrien har vært involvert, er jeg hundre prosent sikker på at de ikke har folks beste i tankene. Om det gjelder alle institusjoner i Norge, det vet jeg ikke. Men jeg tror problemet er systemet, og måten menneskene som jobber der bruker det. Mest sannsynlig kommer det fra toppen, som får instrukser fra de over dem igjen. Noe er galt, men det kommer desverre ikke frem på en måte som gjør at det er mulig å gjøre noe med det.

Synnøve Fjellbakk Taftø politisk fange i 23 år

Synnøve Fjellbakk Taftø er et godt eksempel på personer som blir stua vekk i psykiatrien, fordi de er brysomme for staten. Den dagen statens ugjerninger blir belyst i media, sånn at også de som ikke ser hva som skjer i bl.a. psykiatrien, vil mange få hakeslepp av deres metoder; fordi så mange av oss desverre tror at det er helt nødvendig å stue vekk brysomme mennesker.

Mel, en lege i Canada på 81 år, ble tvangsinnlagt for å informere om bivirkninger av vaksina

I dag lytta jeg til en kilde jeg liker å følge. Hun la ut en liten del av en video hvor en lege, som kaller seg for Mel, fortalte at han hadde blitt tvangsinnlagt av psykiatrien. Dette skjedde i Canada, som er blitt fullstendig totalitære gjennom Trudeau’s nazi-regime. Han behandler folket sitt helt uten verdighet, og forventer at de skal adlyde uten protester. Mel fortalte videre at han ble tvunget til å bruke antipsykotiske legemidler, fordi en psykiater mente han hadde vrangforestillinger. Årsaken til denne diagnosen var at legen informerte om bivirkninger av vaksina.

Denne påstanden har psykiateren ingen belegg for å hevde. Det finnes utallige bevis på at vaksina ikke er trygg å ta, og i Norge er det nå 5883 alvorlige bivirkninger av vaksina (18.04.2022). Under svineinfluensaen ble vaksina stoppa lenge før vi nådde et sånt antall. Det er ikke noe som tyder på at det er annerledes i Canada. De samme vaksinene brukes i hele verden, og de samme type bivirkninger er rapportert fra alle land som bruker vaksina. Derfor er det høyst interessant at denne legen blir lagt inn, fordi han informerer om bivirkninger av vaksina.

I Norge ble et høringsforslag lagt ut som handlet om tvang i psykiatrien. Truther bevegelsen mistenkte det var for å gi politiet hjemmel i loven til å hente inn spesielle type mennesker, og tvangsinnlegge dem på psykiatrien. Deres begrunnelse for å bruke tvang, er at de informerer om bl.a. bivirkninger av vaksina, som er akkurat det motsatte av hva regjeringa og mainstream media vil unngå for enhver pris. For å få de til å holde stilt, blir de tvangsinnlagt og fora med antipsykotiske legemidler for å sløve dem ned. Jeg vet at dette skjer i Norge, fordi jeg kjenner en som blir utsatt for dette akkurat nå.

Mel, legen jeg nevnte, er 81 år, og for han vil det være svært farlig å innta antipsykotiske legemidler. Argumentet var at han skulle ta disse legemidlene for sin egen sikkerhet, som er ironisk. Siden legemidlene er farlige å ta, ville helsen hans bli utsatt for en stor risiko. Han ble i tillegg nekta besøk, og ble uten tvil utsatt for umenneskelig og uverdig behandling. De tok fra han menneskelige rettigheter, og brukte tvang for å få det som de ville. Sykepleier har en plikt til å spørre legen om de bruker legemidler som kan være farlige for pasienten, men dette ble ikke gjort. Det viser hvor lite interesserte de var i å ivareta hans helse. Når Mel trua med å saksøke dem, ble de bare enda mere aggressive.

Mel lyktes med å stikke av fra institusjonen

Mel lyktes med å stikke av fra institusjonen, og ble etterlyst av politiet. Han kan ikke dra hjem av frykt for å bli lagt inn av politiet igjen. Derfor har han ingen trygghet i å være hjemme lenger. Han drar fra sted til sted, og er avhengig av hjelp fra andre truthers. Heldigvis har han en legevenn som har saksøkt institusjonen for kriminelle handlinger mot Mel, som mener at vaksina er den mest farlige vaksina i historien. De har utfordringer som venter dem. For å komme frem med søksmålet, er de avhengige av å komme til en jurisdiksjon som ikke er korrupt, og det kan bli et problem. Her i Norge er vi rettsløse, hvor staten vinner flesteparten av sakene. Det er ingen grunn til å tro at det er noe annerledes i Canada. I USA finnes det to jurisdiksjoner som ikke er korrupte, og i India flere eller alle, men hvordan det er i Canada er usikkert. Derfor kan det bli lenge til Mel får oppleve trygghet ved å være i sitt eget hjem. La oss håpe at det korrupte rettssystemet blir tatt ned, sånn at han kan få komme hjem. Det samme ønsket har jeg for oss i Norge, at rettsstaten vil bli demontert i nærmeste framtid.

Leger vurderer om du skal tvangsinnlegges eller ikke

Men la meg gå videre med mine tanker om psykiatrien. Det jeg har mest problemer med, er at det er lov til å tvangsinnlegge mennesker ut i fra en leges oppfatning av hvordan et menneske er; i tillegg til å bruke legemidler som er fulle av bivirkninger. De har altså lov til å krenke et menneskes frie vilje til å velge hva de vil gjøre med sin egen kropp. I de to siste årene er Nurenbergkodeksen ofte blitt nevnt, iallefall av truthers. hvor ingen har lov til å eksperimentere med andres liv. Tydeligvis er ikke Nurenbergkodeksen gjeldende i psykiatrien. Jeg nøler ikke et sekund med å kalle psykiatrien for et nazi-regime på lik linje med politikken til statsoverhoder som Trudeau.

Endringer i den psykiske Helsevernloven blir mest sannsynlig ikke tatt til følge

I 2017 ble det endringer i den psykiske Helsevernloven, hvor helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske integritet. Bl.a. stilles det krav til forventet effekt, og risiko for skader og birvirkninger av legemiddelbehandling, og om pasientens erfaringer med og holdning til tvang og syn på forskjellige tiltak. De nevner også at legemidlene må være nødvendige for å forhindre nærliggende og alvorlig fare for pasientens eller andres liv og helse. Helsevernloven gir heller ikke hjemmel til å «forsøke» eller «prøve ut» tvangsmedisingering med antipsykotika, med mindre kravet til «stor sannsynlighet» for tilstrekkelig positiv effekt er oppfylt. Her mistenker jeg at det blir syndet mye; at de bruker legemidler med fare for bivirkninger til tross for at de ikke vet om det gir den positive effekten det er krav om.

Du behøver samtykkekompetanse for å bestemme over egen kropp og helse

En annen viktig ting, er at pasienter må ha samtykkekompetanse for å bestemme hva de ønsker. Hvis legen mener at du ikke er i stand til å ta egne valg, vil du ikke være samtykkekompetent. Det er altså legen som i hvert enkelt tilfelle bestemmer om du er egnet til å bestemme over egen helse eller ikke. Dette er skummelt med tanke på at leger tjener penger på å bruke visse type legemidler i sin behandling av pasienter. Hvordan vet man om de tenker på pasientens beste, eller om de gjør valg utifra profitt? Jeg mener det er etiske utfordringer som ikke bør finne sted ved hvilke valg man skal ta som omhandler menneskers liv og helse. Her er det nødvendig med en grundig opprydning i hvordan vi vurderer menneskers liv utifra profitt.

Er man farlig for seg sjøl og andre når man informerer om vaksinas bivirkninger?

Et av mine spørsmål er følgende: Mel ble innlagt fordi han informerte om bivirkninger av vaksina. Hva slags fare utsetter han seg sjøl og andre ved å gjøre det? Ut ifra et menneskesyn, hvor vi alle bestemmer over egne liv, om vi ønsker å ta vaksina eller ikke, skulle man tro at han ikke gjør noe galt. Han informerer også om noe som han har vitenskapelige bevis for. Det finnes utallige fagfolk som har bevist med vitenskapen bak seg, at vaksinene ikke er trygge. De er tvert imot farlige å ta, og mange dør av dem. I mine øyne gjør han en god jobb i å informere om nytten av dem, men tydeligvis mener ikke alle det.

Truthers er blitt sensurert i over to år for å formidle kunnskaper om vaksina. De har bevis, og det er ikke tvil om at vaksina er farlig. Utifra det jeg har lært, bør ingen ta dem, fordi de enten ødelegger immunforsvaret ditt, og gir deg bivirkninger, eller du dør av dem. Derfor er det som skjer med leger som Mel hjerteskjærende. Han blir tvunget til å tilbringe tid i en institusjon, som vil tvinge i han legemidler han kan få alvorlige bivirkninger av, og i verste fall dø av. Dette på bakgrunn av en svært tvilsom legemiddelindustri, som ser ut til å være mere opptatt av profitt enn av at mennesker skal opprettholde helsa.

Har leger for mye makt?

Når leger har så mye makt (de som bestemmer om du skal legges inn eller ikke) at de kan gjøre hva de vil med deg uansett hva du måtte mene om din egen helse; da har de for mye makt. De kan ta fra deg din samtykkekompetanse kun ved hvordan de opplever deg, som jeg mener blir en subjektiv vurdering. Et av de største problemene, som jeg ser det, er at leger må forholde seg til BigPharma sine lover og regler. De fleste av dem har ingen betenkeligheter med å tvinge farlige legemidler i kroppen din, under dekke av at det er for din egen og andres sikkerhet, og allikevel sove godt om natten. Jeg hadde aldri greidd å gjøre noe sånt, men jeg har også et annet menneskesyn.

Når staten bevisst lager lover hvor menneskerettigheter blir tråkka på, vil de alltid lykkes med å tvinge sitt nazi-regime på folket sitt. De har lurt oss til å tro at det er for vår egen beskyttelse og sikkerhet, og mange er blitt hjernevaska og hypnotisert til å tro at sånn må det desverre være. Jeg tviler ikke på at mange mener at også de som informerer om vaksinens bivirkninger er utsatt for vrangforestillinger, og bør derfor tas hånd om av staten med tvang.

Det gjør meg usigelig trist at så mange av oss har et menneskesyn, som er så uverdig inn til beinet. Hvis vi fortsetter å insistere på å behandle våre medmennesker på denne måten, vil vi aldri få til å stige opp til 5D. Denne 3D måten å være på, forhindrer oss til å lære om medmenneskelighet og kjærlighet til andre. Jeg håper med hele meg, at mennesker som Mel, vil få oppleve en bedre behandling i framtia. At han vil få oppleve verdighet i sin levetid.

Kilder:

https://dokument.pub/synnv-fjellbak-tafte-var-fanget-i-asyl-i-23-r3530-flipbook-pdf.html

http://balloon.nu/stat/vax/bivirk/

https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/aktuelt/endringer-i-psykisk-helsevernloven-tradt-i-kraft

DIGITAL ID CANCELLED IN SASKATCHEWAN, DOCTORS THROWN IN PSYCHIATRIC DETENTION, COVID & KING COBRA:

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *