Heisan, jeg er Tove

Jeg er en romsdaling som elsker å skrive om mine erfaringer og opplevelser i dette vi kaller for livet, spesielt de siste årene hvor alt endrer seg til det ugjenkjennelige!

Jeg kaller min nettside for The Great Awakening, fordi det er en stor oppvåkning som skjer akkurat nå. Den begynte med covid pandemien i mars 2020, og et år seinere var det min tur til å våkne opp til hvordan samfunn, land og verden egentlig er. Jeg begynte å se korrupsjon, menneskehandel, propaganda, politikeres ambisjoner om makt og ønske om å herske over folket, urettferdighet over hele linja, den fjerde statsmakts knefall til regjeringa, og ikke minst oppdaga jeg eliten; den ene prosenten som tjener og eier mest av oss alle og som ser på folket som "useless eaters." De ønska The Great Resett, hvor folket skulle "eie ingenting og være happy."

Det ble istedenfor The Great Awakening, hvor folket slutter å være slaver av parasittene. I denne spennende tida ønsker jeg å gjøre noe, å være en som bidrar med det jeg kan, å skrive og påvirke. For å vekke folk, og for å inspirere; til å være en del av oppvåkninga. Gamle systemer faller også sammen, og da behøves nye, hvor folket, og ikke minst ungene, blir ivaretatt (det er ikke uten grunn jeg har valgt å ha bilder av unger som forsidebilde). Dette kan vi alle være en del av, og jeg begynte etterhvert å tenke over hva jeg kunne gjøre mere av.

I slutten av siste halvår av 2022 ble jeg kjent med en nyhetskanal som heter United Network News, som bruker vanlige mennesker til å rapportere nyheter i sitt distrikt. Jeg hoppa på, og begynte å lage reportasjer for United Network News med video og filming, som er utfordrende for meg, siden jeg føler meg mere komfortabel med å skrive. Men jeg ønsker å vokse, og derfor gjør jeg det jeg ikke kan. Det kan jo hende jeg kan lære noe, sjøl om jeg er godt voksen nå. Men terskelen for å gjøre noe jeg ikke kan, er ikke så høy som da jeg var yngre. Jeg er mere komfortabel med meg sjøl, og kan leve med at jeg ikke gjør alt perfekt. Det viktigste er å gjøre noe, å bidra til at verden endrer seg til det bedre for oss alle. Jeg vil bidra med å skrive og filme, for jeg elsker det. Jeg tror jeg har funnet mitt drømmeyrke nå.

Si meg, hvordan kan du bidra til endringene som foregår i verden? Hva vil du gjøre når staten faller sammen? Hvordan vil du overleve da? Har du tenkt over hvordan du vil forsørge deg og din familie? Jeg anbefaler å stikke innom United Network News: unitednetwork.tv, for å få informasjon om hva som foregår i verden. Så ønsker jeg deg lykke til i tida framover; The Greatest Year Ever - 2023. La oss se om det blir en realitet!

Siste innlegg

Se flere innlegg!