Showing 1 Result(s)

Hvordan bruke visualisering som et verktøy

Visualisering er en viktig, mental teknikk som jeg bruker daglig. Den kan brukes til bl.a å påvirke selvtillit, konkurranseforberedelser, konsentrasjon, motivasjon, angstreduksjon, ved skadebehandling, teknikkinnlæring og vedlikehold av teknikk (www.trening.no). På Wikipedia definerer de visualisering på denne måten: «Visualisere betyr å gjøre synlig, fremkalle (eller danne seg) et synlig bilde eller anskueliggjøre.» Når vi visualiserer …