Min overordnede visjon er å hjelpe mennesker til å forstå seg selv bedre.; for å øke sin livskvalitet, for å utvide sin bevissthet, og for å gi livet en større mening.

Viktige verdier og prinsipper i vår coaching praksis:

Frihet – Jeg fremdyrker Coachee sin frihet til å være seg selv uten fordømmelser fra Coach.

Kjærlighet – Min praksis er et sted hvor kjærlighet til mennesker, dyr og verden er et overordnet prinsipp.

Utforsking – Coachee oppmuntres til å utforske seg selv og sine muligheter, og være nysgjerrig og engasjert i coaching prosessen.

Løsningsorientert – Coaching prosessen er i stor grad løsningsorientert og har et suksessfokusert tankesett. Hva derimot Coachee legger i suksess kan være hva som helst, fordi suksess blir definert av Coachee.

Selvstendighet – Min misjon er at Coachee skal utvikle en selvstendig måte å takle utfordringer på og få tillit til sine egne ressurser, kvaliteter og talenter.

Åpenhet – Jeg oppmuntrer Coachee til å våge å være åpen og sann mot seg selv. På den måten vil du være sikker på at du gjør ditt aller beste for å gjøre de endringene du ønsker i livet ditt og oppnå transformasjon.