Er du lei av å slåss med deg sjøl, med andre og med verden?

Føles livet som et pes fra du står opp og til du legge deg? Vil du ha mer glede, ro, balanse, og harmoni? Da har jeg noe viktig å si til deg.  

Jeg vet hva det vil så å leve hver eneste dag med konflikter og uro, fordi jeg har gjort det mesteparten av mitt liv. Det gjorde meg utmattet, sliten, sint, trist og lei meg, og frustrert, og i perioder har jeg vært deprimert.

Men jeg fant ut av det, og nå har jeg lyst til å gjøre noe for deg. Jeg brenner etter å hjelpe andre mennesker til å se sitt eget potensiale. Jeg vil at du skal føle at livet er mere med deg, enn at det er imot deg. Jeg vil at du skal føle at du kan mestre utfordringene du møter på. Jeg vil at du skal kunne se deg selv i speilet, og «high-five» deg selv. Kort sagt: Jeg vil at sola skal skinne på deg oftere.

Lengter du etter noe mer i livet ditt?

Har du en følelse av at livet aldri ble helt som du ønsket fra du var barn? Vi har alle drømmer og lengsler, men mange av oss «glemmer» dette når vi blir voksne. Det er på en måte livet som kommer i veien, og spenner bein for oss. Iallefall kan det føles som om det er slik, som om ingenting kan gå vår vei. Det kan føles som om du ikke er bra nok, at du ikke har noen verdi, at du føler deg mislykket. Det kan være en følelse av å ikke strekke til, en redsel/frykt for bli avvist/avvise andre eller for å miste kontroll. Dette kan igjen føre til et indre stress, som kan være ubevisst, og gjøre hverdagen din vanskeligere enn nødvendig.

Din væremåte og atferd, og hvordan du oppfatter deg selv, andre, og verden, kan handle om hvordan du opplevde barndommen din. Jeg vil trekke fram begreper som selvfølelse, selvbilde og selvtillit.

Selvfølelse handler om hvordan du vurderer din egen verdi, og er erfaringsbasert. Hvis du opplevde å bli sett og hørt, elsket, møtt på egne behov, og akseptert for den personen du var da du var barn, fikk du mest sannsynlig lagt grunnlaget for en god selvfølelse. Hvis du derimot opplevde det motsatte, at du ikke ble ivaretatt på en måte som gjorde at du følte deg usikker og utrygg på deg selv, vil det kunne føre til en lav selvfølelse. Det finnes nyanser imellom her. Jeg vil si at hvis du presterer dårlig i noe og har lav selvfølelse, vil du lett kunne tenke at det er fordi du ikke er bra nok. En god selvfølelse har ingenting med prestasjoner å gjøre, og kan skille på det og den verdien en har som person. Så har du god selvfølelse vil du fremdeles føle at du har verdi selv om du presterer dårlig i noe.

Selvbilde handler om hvordan du ser på deg selv og hvordan du tror at andre ser på deg/oppfatter deg, som måles opp i hvordan du ønsker å være.

Selvtillit handler om hvordan du vurderer egne prestasjoner. Hvis du har høy selvtillit vurderer du generelt bra din egen evne til å takle og mestre oppgaver du møter på i hverdagen, og har en optimistisk holdning til evnene dine. Hvis du derimot har lav selvtillit vurderer du din egen evne lavere eller nøytralt. Forskning viser at personer som har lav selvtillit har en tendens til å unngå positive muligheter og utfordringer, for å unngå å gjøre feil og komme i forlegenhet for å beskytte seg selv.

Et eksempel kan være at vi har den samme jobben i tiår etter tiår, men så mister vi plutselig jobben pga. nedbemanning og vi blir kastet ut i et arbeidsmarked som kan virke både forvirrende og skremmende på oss. Kanskje du er nødt til å lære deg noe du ikke kan. Hvis du er en person som har en god selvfølelse og vurderer både deg selv og egne prestasjoner positivt, vil du mestre den nye utfordringen. Hvis du er en person som måler din egenverdi ut ifra egne prestasjoner vil du fort føle deg både sårbar og utilstrekkelig i møte med nye utfordringer, og du vil tvile på deg selv og dine egne kvaliteter og ressurser, og fort føle at du mister kontroll. Dette kan føre til at du havner i en ond sirkel som er vanskelig å komme seg ut av.

Det er her jeg kommer inn. Jeg kan hjelpe deg til å tenke annerledes om deg selv og gi deg teknikker som er med på å bygge opp et dårlig selvbilde og selvfølelse. Ved å øke din egen selv-verdi vil du få større respekt for deg selv og det mennesket du er. Det vil endre på den måten du kommuniserer med andre, og gjøre at du øker din livskvalitet. Nedenfor nevner jeg flere fordeler:

Fordeler med et bedre selvbilde og selvfølelse:

 • Jeg vet at jeg er bra nok
 • Jeg bryr meg ikke så mye om hvordan andre tenker om meg og føler meg mere rolig, avslappet og friere
 • Jeg leter ikke etter feil på meg selv eller andre, men forsøker heller å se det som er bra både hos meg selv og andre
 • Jeg ivaretar mine egne behov fordi jeg er viktig
 • Jeg er i stand til å sette grenser
 • Jeg lar ikke andre tråkke på meg
 • Når jeg bryr meg om meg selv, har jeg lettere for å bry meg om andre
 • Jeg har lettere for å tåle kritikk
 • Jeg har lettere for å si fine ting til meg selv når jeg møter meg selv i speilet
 • Jeg sammenligner meg ikke med andre, fordi jeg vet at vi alle har verdi
 • Jeg respekterer meg selv for den personen jeg er
 • Jeg er stolt av meg selv
 • Jeg våger å være sårbar og be om hjelp
 • Jeg tør å være den jeg er selv om andre ikke er enig med meg

Med tanke på god selvtillit:

 • Jeg står for valgene jeg tar
 • Jeg våger å hive meg uti nye utfordringer og ta sjanser selv om jeg ikke har full kontroll på resultatet
 • Hvis jeg presterer dårlig betyr ikke det at jeg er et dårlig menneske, eller ikke har verdi. Det betyr at jeg har lært noe nytt om meg selv, og vil ta det som ei nyttig erfaring.
 • Jeg tror at hvis jeg vil lære noe nytt behøver jeg en god dose med empati for meg selv og tillit til at jeg får det til på sikt
 • Jeg takler kritikk i jobbsammenheng og bruker den til å lære meg selv bedre å kjenne for å utvikle meg faglig
 • Når jeg opplever endringer har jeg lett for å se på det som en positiv mulighet hvor jeg kan lære noe nytt og utvikle meg

Jeg tenker at når du er trygg på deg selv, så vil du vite så mye mere om hva som virkelig betyr noe for deg. Du vil slutte å bruke tid på ting som faktisk ikke har noe som helst mening for deg. Det igjen betyr at livet ditt vil føles mye mere meningsfullt, og du vil kjenne mere glede og takknemlighet for det livet du lever.

Jeg tror at en god selvfølelse er veldig viktig. Når man kommer til det stedet at man kjenner at man har en verdi, og at man betyr noe, både for seg selv og andre, kan dette føre til at du våger å åpne deg mere opp og få bedre kontakt med hjertet ditt. For meg er alt sånt arbeid hjertearbeid, fordi jeg tror at hjertet er vår vei til kjærlighet og takknemlighet.

Hvem passer dette for?

Det passer for deg som gjerne vil oppleve en større mening med livet, og ønsker å ha en større kontroll over livet ditt, men som føler at det er noe som holder deg tilbake, og som har lyst og er motivert til å gjøre noe med dette for å få bedre kontakt med deg selv, og hva som virkelig betyr noe for deg.

Interessert?

Hvis dette er noe som høres interessant ut for deg, så ta kontakt for en time ved å ringe telefon 47011083, eller send en mail til coaching@toveloeken.com. Du kan også kontakte meg via kontaktskjemaet på siden min.

Du kan velge om du vil møte meg på kontoret i Fjordveien 1 på 1363 Høvik, eller online på Go Mentor, eller på telefon.

For å booke time for Online Coaching kan du trykke på «Book Meg» øverst til venstre på nettsiden min. Du får en time og betaler der inne. Så får du tilsendt en link til videosamtale, og vi er i gang.

Jeg gleder meg til å høre fra deg, og hjelpe deg på reisen til et liv med bedre livskvalitet.

%d bloggere liker dette: