Priser:

Coaching/refleksjonssamtale kr. 950,- (60 minutter)

For arbeidsledige og permitterte kr. 700,- (60 minutter)

Reading kr. 400,- (30 minutter)

Betaling:

Du kan betale på Vipps, eller til bankkontonummer 1506.60.82544.