EFT+TFT tilbys kun på kontoret mitt på Høvik, Fjordveien 1. Hvis det er sånn at du ikke kan komme til mitt kontor, kan vi diskutere hvordan det evt. kan gjøres over Zoom. Ta kontakt så finner vi en løsning. Det viktigste er at du opplever at du får utbytte av timen.

EFT og TFT er kraftfulle behandlingsteknikker som har vist seg å være effektiv for å endre (ønskede) endringer i vårt energifelt. Ved å banke på visse meridian punkter på kroppen kan vi fjerne angst og fobier, depresjon, fysiske smerter og plager, allergier, uvaner, uønsket atferd, få bedre selvtillit. Siden alt er energi er det mulig å endre på det som gir kroppen vår ubalanse og rette de opp igjen.

Wikipedia sier at «EFT er en variant av den alternative behandlingsmetoden tankefeltterapi som låner enkelte prinsipper fra andre alternative filosofier, herunder akupunktur og nevrolingvistisk programmering:»

Videre sier Wikipedia at «TFT er en alternativ behandlingsform som ble utviklet av den amerikanske psykologen Roger Callahan fra 1979 og fremover. Metodens tallsmenn hevder at den kombinerer psykologi og østlig forståelse av kroppens bioelektriske system, som også skal ligge til grunn for kinesisk akupunktur.»

TFT var den første behandlingsformen. EFt ble utviklet senere av Gary Craig. TFT skiller seg ut fra EFT ved at det er en internalisert prosess. I EFT blir uttalelsene sagt høyt. Det er også noen andre ulikheter, men jeg bruker begge metodene og veksler mellom dem.

Begge metodene har ingen kjente uønskede bivirkninger. Dette er også en metode til selvhjelp.

%d bloggere liker dette: