Føler du deg trøtt, energiløs, gledesløs, initiativløs? Er det ingenting som er interessant? Føles det som et ork fra morgen til kveld? Da kan det være at du er deprimert.

Mindfulness og meditasjon er fine verktøy og metoder for å heale deg fra en sånn type tilstand.

som et ork fra morgen til kveld? Da kan det være at du er deprimert.

Mindfulness og meditasjon er fine verktøy og metoder. 

I en artikkel fra NHI sier Per-Einar Binder følgende om mindfulness (leder for Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, som er det største forskningsmiljøet på mindfulness i Norge. 

Det er lovende forskningsresultater. Deltakerne i gruppene deres opplever en økt indre ro og en økt aksept av seg selv. Samtidig ser de at det gir en økt aksept av følelser som angst, tristhet, sinne, og det som er vanskelig og utfordrende for mennesker å forholde seg til. Biden forteller at «deltagerne tar mer vare på seg selv, viser mer vennlighet med seg selv, men de beskriver også mer vennlighet mot andre mennesker.»

De fleste reagerer positivt til denne type behandling, mens noen ikke gjør det. Hvis du er interessert i å lære mere om mindfulness og meditasjon, er du hjertelig velkommen til å utforske om dette passer for deg. 

Ta kontakt på telefon 47011083, eller send en mail til coaching@toveloeken.com for å høre hva jeg kan gjøre for deg. Jeg gleder meg til å bli kjent med deg, og hjelpe deg til et liv med mere glede og mening.