De 12 Universale Lovene

Jeg har en oppsummering av alle de 12 universelle lovene på slutten av innlegget, hvis du ikke ønsker å lese deg gjennom alle.

Loven om tiltrekning er bare en av 12 lover i universet, men det er den som er mest populær. Som dere sikkert vet så finnes det fysiske lover, som vi er mere kjent med enn de ikke-fysiske lover. Tyngdekraften er blant annet en fysisk lov, som går ut på at alt faller nedover. Hvis du for eksempel sykler og faller fra sykkelen, så er det tyngdekraften som gjør at du faller ned.

Det er mange som ikke kjenner til de 12 ikke-fysiske lovene, og ikke vet hvor mye de påvirker livet vårt. Faktisk så er de like så viktige som de fysiske lovene. De fleste kjenner til loven om tiltrekning, men det finnes i tillegg 11 lover til, som er like viktige å lære å kjenne.

For deg som opplever å være skeptisk til disse ikke-fysiske lovene, vil jeg anbefale å lese forskningen rundt dem. Du kan trykke på linken under for å få tilgang:

VITENSKAP RUNDT DE 12 UNIVERSALE LOVENE

Jeg vil gi deg en kort innføring i hvordan disse lovene fungerer, sånn at du vet at det ikke bare er loven om tiltrekning du må lære å kjenne. Når du lærer alle lovene å kjenne, og lever i harmoni med dem, vil du føle at livet ditt blir mere harmonisk og du vil oppleve en flytfølelse.

Camillo Løken, som er en kjent forfatter, og foredragsholder i Norge, har studert disse lovene i 15 år. Han sier det er forskning som forteller at lovene er viktige å forholde seg til, fordi hvis du ikke er på lag med dem, vil du ikke lykkes i livet ditt.

Man kan kanskje bli litt stressa av å tenke at hvis man ikke følger lovene, vil man ikke lykkes i livet. Så derfor har jeg et annet perspektiv for deg. Det kan føles overveldende når man må forholde seg til så mange lover, men å integrere dem i livet ditt handler mere om å forstå dem på en måte som føles fornuftig for deg.

Så slapp av og nyt informasjonen, og tenk at du har god tid til å lære disse lovene å kjenne. Det vil bli mer og mer klart for deg ettersom tiden går, og du høster erfaringer.

 • 1. Loven om gudommelig enhet (Law of Divine Oneness)

Denne loven sier at utover sansene våre, så er hver tanke, handling, og hendelse på en måte forbundet til alt. Det betyr at vi er alle skapt av den gudommelige kilden, og er del av det samme. Den måten du kan bruke det i ditt liv er å være medfølende med andre.

Du kan stille deg spørsmål som:

«Hvordan kan jeg være medfølende og aksepterende mot mennesker jeg ikke helt forstår!?

 • 2. Loven om Vibrasjon (Law of Vibration?

Alt er i konstant bevegelse og vibrerer på en spesiell frekvens, både når det gjelder materie og ens personlige frekvens. Denne loven sier at vår vibrasjonelle frekvens kan gi et bilde på det livet vi lever.

Et godt eksempel er at du kan evne å ta imot penger, men kanskje ikke holde på dem, fordi du vibrasjonelt befinner deg på et lavt nivå. Sjekk bevissthetsskalaen som forteller mere om hva dette innebærer. For å kunne holde på pengene må du øke frekvensen til et høyere nivå for eksempel ved å meditere.

 • 3. Loven om korrespondanse (Law of Correspondence)

Denne loven sier at mønster som er repeterende, og på et personlig nivå, er et speil på hva som skjer på innsiden av oss i det øyeblikket.

Det betyr at hvis våre liv er kaotiske og vi er engstelige, er det fordi vi har kaos og frykt inni oss. Det samme prinsippet gjelder hvis du føler deg rolig. Det er fordi du føler deg rolig inni deg.

Du kan spørre deg selv:

Hvis livet ditt oppleves kaotisk, spør deg selv hva den situasjonen kan fortelle om deg.

 • 4. Loven om Tiltrekning (Law of Attraction)

Dette er den loven som folk snakker mest om, og er ofte brukt til manifestasjoner. Den sier at likt tiltrekker likt, og du får det du fokuserer på. Men du må også tro at det du søker er mulig å få. Det er det samme med Loven om Vibrasjon på den måten. Det er viktig å lære hvordan du vibrerer på et nivå som tiltrekker det du søker.

Hvis du ønsker kjærlighet, men gir ikke kjærlighet til andre, vil du gi universet en beskjed som forteller om hvordan du prioriterer. Hvis du repeterer en affirmasjon, men ikke tror på det du sier, så er det nytteløst. Når vi fokuserer på hva vi ønsker versus det vi ikke ønsker, vil det vise seg i livet vårt.

 • 5. Loven om Inspirert Handling (Law of Inspired Action)

Denne er nært knyttet til loven om tiltrekning. Den handler om å ta steg for å invitere hva vi ønsker inn i vårt liv. Ofte kommer inspirasjonen innenfra, og den kan være en impuls og ikke alltid være utifra en plan. For å leve i harmoni med denne loven, er det viktig å slå ned på tempoet, og skape rom for guiding som kommer innenfra.

Når vi gir slipp på vårt behov for å kontrollere alt som skjer med oss og i stedet er åpen for alle muligheter, vil det gi rom for nye måter å nå våre mål på, som vi normalt ikke ville ha tenkt på selv.

 • 6. Loven om Varig Omdanning av Energi (Law of Perpetual Transmutation of Energy)

Denne loven sier at alt er i konstant utvikling eller svingning på et energisk nivå. Hver handling er innledet med en tanke, hvor tanken har kraften til å manifestere i vår fysiske virkelighet.

Har du vært rundt en negativ person og følt at du blir tappet for energi? Det er et eksempel, men kan også fungere andre veien. Høyere frekvenser omdanner lavere frekvenser når det blir gjort med intensjon. Når vi vet dette, kan vi aktivt søke å løfte negativ energi rundt oss med våre tanker og handlinger.

 • 7. Loven om årsak og virkning

Denne loven retter søkelyset på forbindelsen mellom handlinger og hendelser. Det som er viktig å huske er at vi ofte ikke kan se effekten med en gang, men de vil skje etter hvert.

Det som du gir ut til universet vil ikke komme tilbake til deg i det øyeblikket, men den vibrasjonen, den energien som du gir ut, har ringvirkninger. Hvis du kommer fra et sted av sinne og harme, om du sender ut denne energien, vil du etter hvert bli berørt av det som et resultat.

 • 8. Loven om Kompensasjon (Law of Compensation) 

Denne loven relateres nært til loven om tiltrekning og loven om korrespondanse. «Du høster hva du sår», er hovedtemaet i loven. Som betyr at innsatsen din vil alltid komme tilbake til deg på en positiv måte. Hvis du søker noe, må du bidra på en måte mot ditt mål. For å jobbe med denne loven på en måte som tiltrekker eller kompenserer for kjærlighet og støtte, som er et eksempel, kan du spørre deg selv om hvor du blir kalt til å tjene og støtte andre i dag.

 • 9. Loven om Relativitet (Law of Relativity)

Denne loven antyder at vi er tilbøyelig til å sammenligne ting i vår verden, men i realiteten, så er alt nøytralt. Relativisme eksisterer i alle ting, og til slutt, så handler det om vårt perspektiv og oppfatning.

Når vi bruker denne loven, vil den hjelpe oss å forstå den mere tøffere delen av livet vårt med større medfølelser. For eksempel, hvis vi føler oss utakknemlig for hvordan vi bor, det kan være fordi vi sammenligner vårt bosted med noen andre, så kan vi i stedet sette pris på hva vi har uten at vi må sammenligne det med noen andre.

 • 10. Loven om Polaritet (Law of Polarity)

Denne loven sier at alt i livet har en motsats, som godt og ondt, kjærlighet og frykt, varme og kulde. Nøkkelen er å forstå at dette er to sider på samme mynten. Alle kontraster bringer mere klarhet. Hvis du møter på en vanskelig situasjon som at noen slår opp med deg eller at du får en utfordring med helsen din, kan du tune inn på det motsatte av situasjonen, som kan avsløre nye perspektiver eller læring.

 • 11. Loven om Rytme (Law of Rhytm)

Sykluser er en naturlig del av universet. Vi forventer at vi er på en spesiell måte hele tiden, om vi tenker på vår helse eller vår produktivitet, men dette er ikke bærekraftig. Det er likeså viktig med integrering som vekst. Bli kjent med din indre rytme og prøv å jobbe med dem istedenfor å kjempe mot dem. Hvis du føler deg sliten er det kanskje bedre å gi deg selv hvile istedenfor å kjøre på.

 • 12. Loven om Kjønn (Law of Gender)

Til slutt, handler loven om kjønn om det maskuline og feminine energien som eksisterer i alle ting. Mye i vårt samfunn har historisk handlet operert fra det maskuline. Det har vært en «gjøre-mentalitet», som ikke gir rom for å bare være. Å oppnå din egen balanse mellom de maskuline og feminine energiene kan hjelpe deg til å leve mere autentisk.

Som sagt tidligere, så kan det virke overveldende med alle disse lovene. Det kan virke som om det er mye å forholde seg til på en gang. Men ikke forvent at du skal lære dem med en gang. Gi deg tid til å lære dem å kjenne, og når du høster erfaringer, skriv ned det du opplever, sånn at du kan gå tilbake og se hva som har skjedd med deg. Det hjelper å se at det faktisk fungerer sånn som lovene forteller deg at det gjør.

Her er en kort oppsummering av lovene:

 • Loven om guddommelig enhet – Hver tanke, handling og hendelse er forbundet. Vi kommer alle fra den samme guddommelige kilden: Hva du kan gjøre for å være i harmoni med denne loven: Vær medfølende med andre!
 • Loven om Vibrasjon – Alt er i konstant bevegelse og vibrerer på en spesiell frekvens. Vær observant på hva slags frekvenser du vibrerer på. Er du på en høyere eller lavere frekvens? Husk at skal du manifestere ting inn i livet ditt må vibrere på en høy frekvens.
 • Loven om Korrespondanse – Repeterende hendelser er et speil på hva som skjer på innsiden av oss. Lever vi et liv i frykt er det fordi vi føler på frykt inni oss. For å endre dette må du endre hvordan du føler deg!
 • Loven om Tiltrekning – Den sier at likt tiltrekker likt, og du får det du fokuserer på. Men du må også tro at det du søker er mulig å få.
 • Loven om Inspirert Handling – Ta steg for å invitere inn hva vi ønsker. Lytt til inspirasjon og impulser som kommer innenfra, fra den guddommelige kilden i oss!
 • Loven om Varig Omdanning av Energi – Alt er i konstant utvikling eller svingning på et energisk nivå. Hver handling er innledet med en tanke, hvor tanken har kraften til å manifestere i vår fysiske virkelighet. Vi kan løfte energi ved våre tanker og handlinger
 • Loven om Årsak og Virkning – Det er en forbindelse mellom handling og hendelser, som du ikke ser med en gang. Den vibrasjonen du sender ut til universet vil gi ringvirkninger seinere
 • Loven om Kompensasjon – Du høster hva du sår
 • Loven Relativitet – Vi er tilbøyelig til å sammenligne ting, som gjør at vi ikke alltid setter pris på det vi har. Hvis vi lar være å sammenligne med andre, vil det være lettere å se hva vi har og være takknemlig for det vi har
 • Loven om Polaritet – Alt i livet har en motsats, som godt og ondt, kjærlighet og frykt, varme og kulde. Kontraster gir mere klarhet. Har du det vondt, kjenn på hvordan det er å ha det godt!
 • Loven om Rytme – Sykluser er en naturlig del av universet. Bli kjent med din indre rytme og prøv å jobbe med dem istedenfor å kjempe mot dem.
 • Loven om Kjønn – De maskuline og feminine energiene eksisterer i alle ting. Ved å oppnå balanse mellom de maskuline og feminine energiene i deg selv kan det hjelpe deg til å leve mere autentisk

Om Tove

Jeg heter Tove og er ei dame som kommer fra Fræna Kommune i Møre og Romsdal. Jeg bor for tiden i Bærum.

2 kommentarer

 1. Fantastisk flott å lese, mye å tenke over ❤️🙏

  1. Takk, Sonja. Så hyggelig at du sier det. Du er velkommen til å lese flere artikler. Håper de også faller i smak.

   Hilsen Tove

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *